Advies voor coalitie Wetterskip Fryslân bekend 

LEEUWARDEN – Informateur Sjoerd Galema adviseert voor het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân een coalitie te vormen die bestaat uit CDA, Lagere Lasten Burger, VVD, ChristenUnie en Geborgde zetels Ongebouwd en Bedrijven. De beoogde coalitiepartijen vertegenwoordigen 13 van de 25 zetels in het waterschapsbestuur. 

Uit de informatieronde bleek dat de zes geadviseerde coalitiepartijen zowel qua programma inhoud als aanpak goed bij elkaar passen. Informateur Sjoerd Galema: ‘Vrijwel alle partijen hebben een vergelijkbaar beeld van de inhoudelijke opgaven van Wetterskip Fryslân op het gebied van klimaatverandering, financiën en aanpak van het waterbeheer. Alle partijen zoeken hierbij meer samenwerking met de omgeving. Alleen kiezen de coalitiepartijen voor een geleidelijke aanpak van de opgaven in nauwe samenwerking met belanghebbenden. Zij leggen het accent op doelmatig en kostenbewust werken, met ruimte voor eigen verantwoordelijkheid van de omgeving.’ 

Verschillen partijen 

De Partij van de Arbeid en de FNP delen de inhoudelijke opgaven en de samenwerking met de omgeving. De omstandigheden waaronder deelname aan de coalitie alsnog mogelijk zou kunnen zijn, werden door de vertegenwoordigers van deze partijen als onvoldoende ervaren. Ze zien daarom af van deelname aan de coalitie. De Partij voor de Dieren heeft een andere visie op de inhoudelijke opgaven en kiest er daarom voor om niet aan te sluiten. 50PLUS wil het coalitieakkoord eerst inhoudelijk beoordelen en op basis daarvan steun geven aan de coalitie. De coalitiepartijen zien onvoldoende ruimte om samen te werken met Water Natuurlijk. De oorzaak hiervan is de vertrouwensbreuk die is ontstaan in de week na de verkiezingen. Water Natuurlijk dacht met de snelle aanwijzing van een informatieur het informatieproces naar zich toe te kunnen trekken. Het CDA stak daar een stokje voor.

Dagelijks bestuur 

De fracties van de coalitiepartijen gaven tijdens de informatieronde aan dat zij kiezen voor een dagelijks bestuur van maximaal vier personen. Samen met de dijkgraaf en de organisatie willen zij herkenbaar en aanspreekbaar zijn voor de samenleving. 

Coalitieakkoord 

Tijdens het formatieproces wordt een coalitieakkoord opgesteld. De partijen willen dit akkoord nog voor Pasen afronden en bespreken in het algemeen bestuur op dinsdag 23 april 2019. 

Dossier Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2019

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *