Advies aan minister voor bereikbaarheid Ameland 

LEEEUWARDEN – Alle mogelijke oplossingen voor de bereikbaarheid van Ameland moeten in beeld worden gebracht. Dat is het advies van de provinsje Fryslân, de gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om het verbeteren van de bestaande vaarverbinding, verplaatsing van de veerbootterminal van Holwerd naar Ferwert en een tunnel. 

Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor het bereikbaarheidsprobleem van Ameland. Er zijn forse vertragingen op de route. Om betrouwbare reistijden te kunnen garanderen zijn ingrijpende maatregelen nodig. Die moeten idealiter gerealiseerd zijn in 2029, het jaar waarin de nieuwe vergunning voor het vervoer naar Ameland in zal gaan. 

Meer onderzoek nodig 

Alle drie scenario’s kennen voor- en nadelen. Meer onderzoek is nodig om een gewogen keuze te kunnen maken. Het advies aan de minister is daarom de drie scenario’s onderdeel uit te laten maken van de verkenning. De partijen vragen de minister zo snel mogelijk de baten en kosten verder uit te werken en zo een voorkeursoplossing te kiezen. 

Oplossingen lange termijn In september 2018 zijn provincie Fryslân, gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân in opdracht van de minister gestart met het verkennen van oplossingen voor de lange termijn voor de bereikbaarheid van Ameland na 2029. Dit deden zij onder leiding van Rijkswaterstaat.

Provincie Fryslân, mede namens de gemeente Noardeast-Fryslân en Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *