Acties dreigen voor Wagenborg

NES – De dreiging van acties door het personeel van Wagenborg wordt almaar concreter. “De gemeente gaat er niks aan doen,” zegt burgemeester Albert de Hoop tijdens de raadscommissievergadering van maandagavond, al houdt hij wel zijn hart vast. “Ik mag hopen dat het publieksvriendelijke acties zijn.” Een van de drukste weekenden van het seizoen staat voor de deur. “De acties zijn goed gepland,” moet de burgemeester erkennen.

Wagenborg Passagiersdiensten (WPD) laat weten dat er gisteren nog technisch overleg is gevoerd met CNV en FNV om afspraken te maken over borging van veiligheid en gezondheid bij eventuele acties. Er is over het pakket van eisen nog geen overeenstemming, zodat directeur Ger van Langen acties verwacht. Wanneer die precies worden uitgevoerd is nog niet bekend. De bonden maken daar vooraf geen melding van.

Van Langen heeft de bonden en medewerkers te kennen gegeven dat tijdens de acties de veerdienst twee maal per dag in stand moet worden gehouden. De eerste en laatste afvaart moet blijven varen. De mensen die actie voeren moeten dit buiten de terreinen van WPD doen. Poortblokkades worden niet toegestaan, zodat klanten, leveranciers en werkwilligen vrije toegang houden.

Het ultimatum, dat gisteren afliep, heeft Van Langen verrast, schrijft hij in een nieuwsbrief van WPD aan de medewerkers. Wagenborg heeft nog niet de kans gehad om de wederzijdse voorstellen inhoudelijk met elkaar te bespreken. Het gaat om de werkdruk en vaargeul. De vaargeul is een onderwerp die de staatssecretaris onder handen heeft en is een zaak van de concessiegever. Wagenborg blijft daarover in gesprek met de overheid en wijst op de rijksverantwoordelijkheid om de vaargeul voldoende breed en diep te maken.

Punt van onderhandeling is ondermeer de Donkere uren regeling. WPD heeft daarover voorafgaand aan de CAO onderhandelingen een voorstel ingediend om deze regeling te vereenvoudigen. Uitgangspunt daarbij is dat deze vereenvoudiging niet mag leiden tot verslechtering voor de medewerkers. Afschaffen van een weekendtoeslag zorgde ook voor veel commotie. In de nieuwsbrief staat daarover dat Wagenborg de huidige CAO per 1 maart is gaan toepassen zoals het oorspronkelijk bedoeld is. WPD heeft gisteren in het overleg de bonden het aanbod gedaan deze toepassing terug te draaien en opnieuw te bespreken. Dat hebben de bonden afgewezen; zij volharden in acties.

Ger van Langen vindt de reactie van de bonden onbegrijpelijk en onverantwoord.

Nb: er wordt gefluisterd over publieksvriendelijke acties in de vorm van gratis overtochten op Hemelvaartsdag, maar de bonden laten ook optekenen dat "mensen de boot kunnen missen."

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *