Actiegroep Red de Sionsberg schrijft een open brief

DOKKUM – De actiegroep Red de Sionsberg schrijft een open brief aan De Friesland Zorgverzekeraar.

Aan: De Friesland Zorgverzekeraar

t.a.v. dhr. B. van der Hoek, voorzitter van de Raad van Bestuur

Harlingertrekweg 53

8913 HR Leeuwarden

Dokkum, 01 augustus 2016 

Betreft: Reactie op handelswijze DFZ inzake Sionsberg 

OPEN BRIEF 

Geachte heer van der Hoek, 

Op 13 juli j.l. hadden wij als actiegroep Red De Sionsberg een gesprek met u over het feit dat wij vernomen hadden dat een van uw medewerkers aan de buitenwereld heeft laten weten dat “De stekker er uit gaat bij Sionsberg”. Wij hebben u verzocht daarvan afstand te nemen. U heeft ons schriftelijk laten weten dat deze bewering onjuist is. Wij hebben u er tijdens een gesprek op gewezen dat er op Sionsbergdag van 17 januari 2015 een breed gedragen plan binnen de kaders van De Friesland, ontwikkeld is. Iedereen heeft zich aan dat plan geconformeerd. De actiegroep is zeer tevreden met het feit dat Sionsberg goed draait. De patiënten komen terug, de zorg is uitstekend en de samenwerking met de huisartsen is goed. 

Wij zijn daarom ook erg verbaasd dat wij een aangetekende brief van De Friesland hebben gekregen, waarin u aangeeft dat u het contract met Sionsberg per 1 januari 2017 verbreekt. Door de beëindiging van het contract worden de uitkomsten van de Sionsbergdag ondermijnt en dit resulteert in maximale versobering in het zorgaanbod in Sionsberg. Wij vinden dit onacceptabel! Deze actie bewijst dat u als verzekeraar onbetrouwbaar bent. 

Een goed gesprek bestaat uit een dialoog, waarbij partijen zich aan de afspraken houden en elkaars standpunten respecteren. Hier is absoluut nog geen sprake van, omdat u nu eenzijdig het contract verbreekt. 

Wij zijn blij om te horen dat de eigenaren en de medische staf hun plannen gewoon doorzetten. Zij blijven de patiënt centraal stellen. Er wordt optimale zorg verleend en gegarandeerd. Middels een wettelijke bepaling moet deze geleverde zorg aan de patiënt vergoed worden. We raden De Friesland aan om het standpunt te herzien en hierdoor respect te tonen naar alle inwoners van de regio. 

Hoogachtend, 

(namens actiegroep Red De Sionsberg)

Gerus Cornelissen (voorzitter actiegroep)

www.reddesionsberg.com

rwm.cornelissen@gmail.com

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *