ABA: Uitleg aan Amelanders

HOLLUM – Algemeen Belang Ameland komt met een lange open brief waarin de partij aan de Amelanders uitlegt op welke manier ABA zich de afgelopen weken heeft ingezet om tot een coalitie te komen.

"Aan alle inwoners van Ameland.

Beste mensen,

Via deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de stappen welke het bestuur en de fractie van Algemeen Belang Ameland hebben genomen, na de geweldige uitslag op 19 maart, om te komen tot een coalitie voor onze mooie gemeente Ameland.

Allereerst willen we u hartelijk bedanken als u in maart heeft gestemd en vooral als u uw vertrouwen aan ons hebt gegeven. Als u niet heeft gestemd, dan is dat erg jammer, want  gezien de uitslag van de verkiezingen is elke stem erg belangrijk.

Op de ledenvergadering van onze partij in januari hebben onze leden ingestemd met Piet IJnsen als  nummer 1 op de kandidatenlijst en als beoogd kandidaat wethouder in een eventuele coalitie met welke partij(-en) dan ook.

De verkiezingen waren voor ons erg succesvol. We kregen van 604 inwoners het vertrouwen en daarmee konden we aan de slag. Jammer dat de verkiezingen nog werden verstoord door een aangifte wegens ronselen en dat op de verkiezingsavond zelf er nog een ongeldige stem op Ameland '82 alsnog geldig werd verklaard, waarmee beide partijen evenveel stemmen hadden.

Het afgelopen jaar is in de politiek veel gebeurd waarbij vaak op de man werd gespeeld. Kijk maar eens naar de affaire waarbij onze fractievoorzitter werd “betrapt” op het bouwen van een illegaal schuurtje. Hij werd, nadat hij in het openbaar zijn excuus hiervoor had aangeboden, desondanks in een volgende raadsvergadering  bijna tot de grond toe afgebrand. Ook was het een bekend gegeven dat het niet erg boterde tussen de burgemeester en onze fractievoorzitter Piet IJnsen.

Om schoon schip te maken en met een schone lei na de verkiezingen eventuele coalitiebesprekingen aan te gaan, heeft onze voorzitter G. Vloedgraven zich voor de verkiezingen ingezet en een gesprek gearrangeerd tussen de heer IJnsen en de heer Oud van het CDA, dat plaatsvond op 4 maart 2014. Daarnaast heeft hij een gesprek gearrangeerd tussen de burgemeester en de heer IJnsen, dat vond plaats op 17 april 2014. Deze gesprekken verliepen in een goede harmonie. Alle frustraties werden besproken en dit werkte verhelderend. Na afloop gaven de partijen elkaar een hand en beloofden een streep te zetten onder het verleden en naar de toekomst te kijken. Deze gesprekken hadden tot doel het beste voor onze gemeente Ameland te bereiken in de vorm van een zo breed mogelijke coalitie, die door een ruime meerderheid van de gemeenteraad kon worden gesteund.

Na het bekend worden van de definitieve uitslag op de vrijdag na de verkiezingen heeft burgemeester De Hoop geadviseerd en verzocht dat de beide grootste partijen in gesprek moesten gaan en dat wij over onze schaduw heen moesten stappen en een nieuwe start moesten maken. Dit advies heeft geresulteerd in een verkennend gesprek met Ameland’82, echter daar bleef het van hun  zijde op dat moment bij.

Aangezien onze partij de grootste winst had geboekt namen wij het voortouw en werd in overleg met de andere partijen een informateur aangesteld in de persoon van de oud-burgemeester van Schiermonnikoog, de heer Swart. Deze adviseerde een coalitie van Ameland '82 met Algemeen Belang Ameland, zijnde de grootste partijen.

Alhoewel onze eigen voorkeur uitging naar een coalitie met het CDA bleek uit het verslag van de informateur dat deze partij niet met ons wilde samenwerken. De deur was dichtgeslagen.

Na het goede gesprek voelde dit als een dolksteek in de rug. Onze uitnodiging aan Ameland’82 om in gesprek te gaan werd per omgaande, om onduidelijke redenen, afgewezen, ze gingen direct in gesprek met het CDA.

Wij stonden derhalve in de wachtstand. Dat de coalitiebesprekingen tussen Ameland'82 en CDA niet van een leien dakje zijn gegaan heeft iedereen de afgelopen weken kunnen lezen in de media. Ondanks dat de deur door het CDA was dichtgeslagen hebben wij toch getracht deze weer op een kier te krijgen( Zie bijgaande brief aan het CDA). Eigenlijk tegen beter weten in. Toen de onderhandelingen tussen CDA en Ameland '82 stuk liepen was het  gevolg dat Ameland '82 weer contact zocht met ons. Bestuur en fractie van Ameland’82 waren unaniem van mening om met ons in gesprek te gaan, aldus de uitnodiging. Inmiddels had het CDA een ledenbijeenkomst gehad, waarna de beide raadsleden uit Hollum aftraden als raadslid om hun moverende redenen.

Het eerste gesprek met Ameland'82 verliep erg goed en afgesproken werd een tweede gesprek te voeren om zaken te doen. Wij hoopten, ondanks de affaires uit het verleden, dat we de samenwerking tot een goed einde zouden kunnen brengen, al was het alleen maar om de altijd voortdurende “oost- west verhouding” in een goed evenwicht te brengen. Deze verhouding is nu zowel in de raad als straks in de coalitie, mochten CDA en Ameland'82 het eens worden, ver uit balans. Ons doel: uit beide windstreken een wethouder, aangevuld met, zo mogelijk, een derde. Helaas bleek een meerderheid van fractie en bestuur van Ameland'82 geen vertrouwen te hebben in onze beoogde wethouder (de affaire schuurtje) en de voorkeur te hebben voor het CDA en derhalve voeren deze twee partijen inmiddels weer besprekingen en staan wij wederom aan de zijlijn.

We hebben al deze moeite gedaan om voor Ameland een zo breed mogelijke coalitie te krijgen met het oog op de toekomst. Er komt heel wat af op de gemeente, denk alleen maar aan de zorg. Het enige wat we nu nog kunnen en moeten doen is alle goede voorstellen vanuit het college ondersteunen en de in onze ogen slechte afwijzen. Ook zullen we financiële prioriteiten moeten stellen en zorgen dat de gemeentelijke belastingen niet te veel zullen stijgen. Een zonnepark is een leuk prestigeproject, maar alleen haalbaar als het financieel verantwoord is. En een keuze tussen zonnepark of De Stelp is ook snel gemaakt.

Wij houden u in de loop van de komende tijd op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en fractie van Algemeen Belang Ameland."

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *