Amelander fracties willen geen bebouwing op het strand

BALLUM – Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft de verruiming van kustbebouwing vorige week voorlopig in de ijskast gezet. Toch dienen Algemeen Belang Ameland (ABA), Ameland '82 (A'82) en PvdA tijdens de raadsvergadering van 25 januari gezamenlijk een motie in om de gemeenteraad van Ameland daarover een uitspraak te laten doen.

Schultz wilde de regels voor kustbebouwing aanpassen, zodat er vanaf 1 juli 2016 meer mogelijkheden zouden komen om strandpaviljoens het gehele jaar rond te exploiteren. Ook het algemeen verbod op nieuwe bebouwing buiten de bebouwde kom in het kustgebied zou komen te vervallen. Die verruiming van regels is voorlopig van de baan. De minister zegde de Kamer vorige week toe geen onomkeerbare stappen te zetten totdat iedereen heeft kunnen meepraten. Schultz zet in op een “kustpact", afspraken tussen de landelijke overheid en alle betrokken organisaties, gemeenten en provincies. Bouwen in het kustgebied is daarmee nog niet van de baan. Het Rijk wil meer ruimte bieden aan initiatieven in het kustgebied om een veilige en economisch sterke kust te realiseren.

ABA, A'82 en PvdA Ameland vrezen ondanks de ijskast nog steeds dat het strand en duingebied toekomstige bouwlocaties worden.

Bouwen op de kuststrook pleegt inbreuk op ons nationaal erfgoed, stellen de twee eilander fracties. “523 kilometer ongerepte zandstranden die voor iedereen toegankelijk zijn en waar menigeen jeugdherinneringen aan heeft, worden bedreigd door versnippering van beleid over de ruim 25 kustgemeenten. Ook voor onze eilanden is dit desastreus.“

ABA en PvdA dienen gezamenlijk een motie tegen verruiming van de bouwregels en verzoekt het college deze motie ter kennis te brengen aan de leden van de Tweede Kamer, Provincie Fryslân, het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden" en de Raden van de buureilanden.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *