ABA en PvdA: extra Stelp-raadsvergadering

HOLLUM – De raadsfracties van de PvdA en Algemeen Belang Ameland willen deze week nog een extra raadsvergadering over de ontwikkelingen bij Pasana en zorgcentrum De Stelp in Hollum.

De twee raadsfracties hebben een aantal vragen over de voorgenomen sluiting van De Stelp en ze willen die in de openbaarheid stellen en mondeling laten beantwoorden. Piet IJnsen van ABA doet het verzoek aan de voorzitter van de Amelander gemeenteraad, burgemeester Albert de Hoop en aan de griffier Jacqueline Metz, namens beide raadsfracties. IJnsen beroept zich op de Gemeentewet en het reglement van orde. Een extra openbare vergadering kan worden voorgesteld door de burgemeester of door een deel van de raad als die tenminste een vijfde van het totale aantal raadsleden beslaat. PvdA en ABA hebben samen 4 van de 11 raadsleden. Bovendien moet het verzoek omkleed zijn met een reden. In dit geval ligt de reden in het voorgenomen besluit van Pasana om zorgcentrum De Stelp in Hollum te sluiten en de gevolgen daarvan voor de bevolking.

Er moet duidelijkheid komen, vinden PvdA en ABA, over wat het college tot nu toe heeft gedaan en wat het van plan is te gaan doen en hoe het er nu precies voor staat.

De beide fracties van de Amelander oppositie willen concreet weten wat de directe en indirecte gevolgen van het Pasana-besluit voor bewoners en medewerkers zijn. Ook willen PvdA en ABA weten wat het betekent dat Pasana de komende tijd samen met andere zorgaanbieders ‘naarstig op zoek gaat’ naar een oplossing, zoals het vandaag in de Leeuwarder Courant stond. Dat er nu pas gezocht wordt naar oplossingen is ‘redelijk laat’ in de ogen van PvdA en ABA. Het was toch al lange tijd duidelijk dat er geen toekomst was weggelegd voor De Stelp, stellen de twee fracties. Ze willen ook weten of het college al heeft nagedacht over oplossingen voor het wegvallen van de voorzieningen van De Stelp, zoals bijvoorbeeld ‘tafeltje dekje.’

Een andere vraag is: “In De Stelp verblijven momenteel ook mensen zonder indicatie, zij wonen of in De Stelp zelf of in één van de inpandige woningen. Meestal zijn ze meegegaan met een partner met indicatie. Is er ook zorgplicht naar deze mensen toe en als dat niet het geval is kunnen zij blijven wonen of moet er voor de mensen zonder indicatie nieuwe behuizing worden geregeld?”

Ook willen de vragenstellers weten in hoeverre particuliere initiatieven een oplossing kunnen bieden en hoe deze initiatieven bij het vervolgproces betrokken worden. “Hoe denkt het college de raad bij het vervolg te betrekken?” willen ze ten slotte weten en als laatste: “Bent u het met ons eens dat er binnen een half jaar na nu een oplossing moet komen, zo mogelijk met financiële steun van de gemeente?” De antwoorden willen PvdA en ABA met open microfoon ontvangen, zodat heel Ameland mee kan luisteren.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *