ABA: Eén beheerder waddengebied

BALLUM – Algemeen Belang Ameland (ABA) pleit voor één beheerorganisatie voor het waddengebied. De belangengroepering van Ameland vindt dat er bestuurlijk te veel versnippering is in het waddengebied.

De Algemene Rekenkamer bracht onlangs een rapport uit over de bestuurlijke invulling. Er gaat tot nu toe veel mis in het Waddenbeleid, aldus de Algemene Rekenkamer. Uit meerdere fondsen vloeide in de jaren 2007- 2011 meer dan € 350 miljoen aan rijksgeld naar de Wadden, effectief besteed werden het er slechts € 20 miljoen.

Recent is een groot deel van de verantwoordelijkheid overgegaan naar de Provincies. Ondanks deze wijziging is het nog steeds een onoverzichtelijke kluwen wie, waar, welke bevoegdheden heeft, meent ABA. “Aanvragers van vergunningen worden van het kastje naar de muur gestuurd.”

De Rekenkamer constateerde ook dat de natuur in het Waddengebied over het geheel genomen niet in goede toestand verkeert. De laatste tien jaar is bovendien de openheid van het landschap bijna gehalveerd door windmolens in delen van het kustgebied. Deze verstoren de weidsheid van landschap en de vrije horizon.

De Rekenkamer adviseert om te komen tot één orgaan in het Waddengebied die de bevoegdheid heeft voor besluitvorming. Dit vindt ABA een stap te ver.

De fractie van Algemeen Belang Ameland is wel van mening dat er één beheerorgaan in het waddengebied moet komen. Vooral de verkwisting van het geld is een reden om voor één beheerder te kiezen.

Piet IJnsen en Jan Wijnberg van ABA kregen niet voldoende steun voor hun motie, die ze indienden tijdens de raadsvergadering van maandagavond. Theo Faber (CDA) meent dat Ameland met deze motie een “iets te grote broek aantrekt.” Het CDA is het er wel mee eens dat de problematiek moet worden aangekaart. Dirk Brouwer (A’82) is bang dat één waddenbeheerder een dreiging is voor de zelfstandige waddengemeenten. Hij vindt de motie daarom een groot risico. Tonnie Overdiep (PvdA) en zijn fractiegenoot stemden juist vóór de motie. “Je loopt wel voor de muziek uit, maar het gaat zo niet goed en dat is de intentie van de motie.” De VVD was niet aanwezig zodat de motie met vier voor en zes tegen werd weggestemd.

Albert de Hoop, vertegenwoordiger van de Eilandgemeenten in het regie College Waddengebied (RCW), meldt dat het de minister is die uitmaakt hoe het beheerorgaan van de wadden eruit zal gaan zien. Het is op dit moment nog onduidelijke wie de beheerder zou moeten zijn.

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2014

1-11-2012 Gemeente Ameland geactualiseerd in januari 2014

4-01-2014 Gemeenteraadsverkiezing – CAO partij

10-02-2014 Leden ABA kiezen Piet IJnsen

13-02-2014 Linda van der Deen, nummer 2 VVD

18-02-2014 Campagneaftrap CDA


19-02-2014 Verkiezingsdebat Ameland met Wouke van Scherrenburg

23-02-2014 Will Bakema op 1 bij Ameland'82

25-02-2014 ABA: Eén beheerder waddengebied

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *