Aanvraag Waddencampus Nordwin College gehonoreerd door ministerie

LEEUWARDEN – Het ministerie van onderwijs heeft drie ton beschikbaar gesteld aan het Nordwin College voor het project Waddencampus. Op de Waddencampus zullen ongeveer honderd studenten zich bezighouden met kennisvragen over duurzaamheid. Er zal worden samengewerkt met verschillende partijen op Ameland om het duurzame beleid van de gemeente te ondersteunen. Er komt een kennismakelaar op het eiland die de verbinding zal leggen tussen de school en de Amelander ondernemers en gemeente. Het Nordwin College gaat nu op zoek naar subsidie van ondermeer het Waddenfonds.

Duurzaamheid

De Waddenregio en Nordwin College hebben beide een ambitieuze doelstelling rondom duurzaamheid geformuleerd.

Ze willen door intensieve privaat-publieke samenwerking en verduurzaming in een aantal groen gerelateerde bedrijfstakken creëren. Duurzaamheid kan zich op die manier verweven in verschllende bedrijfssectoren.

Als concrete broedplaats, van waaruit we werken aan regionale vraagstukken, is gekozen voor het eiland Ameland.

Besloten eilandsituatie

De besloten eilandsituatie en de innovatieve omgeving met betrekking tot duurzaamheid levert een laboratorium waarin we studenten optimaal kennis kunnen laten maken met verschillende facetten rondom duurzaamheid.

Vanaf de start zal de Waddencampus de eilander aanpak spiegelen aan het plattelandsgebied dat op de vaste wal aan de Waddenzee grenst zodat een verbinding tussen de Waddeneilanden en het vasteland gelegd kan worden.

Kenniswerkplaats

De aanpak van het Nordwin College is gestoeld op de aanpak van de Kenniswerkplaats: praktijkgerichte beantwoording van kennisvragen in opbrengsten voor het bedrijfsleven (ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, verduurzaming van de bedrijfsvoering), de overheden( beleidsinnovaties) en niet in de laatste plaats voor het onderwijs (vernieuwing in de curricula, in de didactiek en de (vak)competenties.

Partners

Nordwin College gaat de Waddencampus inhoud geven met de partners Terra, ROC Friese Poort, Burgemeester Waldaschool, Duurzaam Ameland, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Ameland, VVV Ameland, de gemeente Ameland, de Amelander Energie Coöperatie, Uytland, en Noardlike Fryske Wâlden.

Rechter

De huisvesting van de Waddencampus is gepland in het voormalige gemeentehuis aan de Rixt van Doniastraat in Nes. De in het gebouw gevestigde Galerie Philadelphia moet daarvoor wijken. De gemeente heeft de huur opgezegd.  Huurder en verhuurder ontmoeten elkaar vanwege de huuropzegging voor de rechter.

Intentieverklaring

Op 1 april 2014 werd een intentieverklaring getekend tussen Kenniswerkplaats NoordoostFryslân en de Gemeente Ameland om op het eiland een kleinschalige kenniswerkplaats te realiseren voor praktijkgericht en toegepast onderzoek – met de eilanders en voor eilanders.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *