Aanslagen waterschapsbelasting

GRONINGEN – Vanaf eind januari tot en met eind juni verstuurt Hefpunt 785.800 aanslagen waterschapsbelastingen. Hefpunt heft en int de waterschapsbelastingen voor de drie noordelijke waterschappen: Wetterskip Fryslân, Hunze en Aa's en Noorderzijlvest. Dat is kwalitatief beter én goedkoper. Voor de meeste gemeenten in het gebied verzorgt Hefpunt ook de kwijtschelding. De drie waterschappen bestrijken Groningen, Fryslân en het noorden van Drenthe.

Wat doen de waterschappen met het geld?

Meer dan de helft van ons land ligt lager dan de zee. Mensen kunnen hier veilig wonen, werken en recreëren omdat de waterschappen maatregelen nemen om het water te beheersen. Voor dit Waddenpostwaterschapswerk betaalt men waterschapsbelastingen: watersysteemheffing en zuiveringsheffing. Dit geld gebruikt het waterschap om wateroverlast, overstromingen en watertekort te voorkomen.

Met de opbrengsten uit de watersysteemheffing houden zij het oppervlaktewater schoon en op het juiste peil. Met dit geld zorgen ze ook voor goede dijken, gemalen en waterbergingen.

Met de opbrengsten uit de zuiveringsheffing maken ze huishoudelijk afvalwater schoon in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hefpunt int deze belastingen dus voor de waterschappen.

Samenwerking loont

Hefpunt kan ook de gemeentelijke belastingen verzorgen. Door ook de gemeentelijke belastingwerkzaamheden in samenwerking met Hefpunt uit te voeren kunnen gemeenten en waterschappen verder besparen op uitvoeringskosten. Dit gebeurt bij veel gemeenten al op het gebied van kwijtschelding. Belastingbetalers kunnen daar met één kwijtscheldingsformulier kwijtschelding aanvragen voor zowel de gemeentelijke belastingen als de waterschapsbelastingen. Het regelen van alle belastingen via Hefpunt leidt tot verdere besparingen en het is gemakkelijker voor inwoners omdat ze voor alle lokale belastingen bij één loket terecht kunnen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *