50PLUS Fryslân blij met bestuurszetel in Wetterskip Fryslân

LEEUWARDEN – Donderdag 21 maart kreeg 50PLUS een teleurstelling te verwerken, omdat de partij er niet in geslaagd leek een zetel te krijgen in het Algemeen Bestuur van het Wetterskip Fryslân. Na herberekening bleek de partij toch een zetel te hebben gewonnen. 50PLUS is verheugd en is er van overtuigd met Jan Dogterom grote deskundigheid in te kunnen brengen.

Bij de verkiezingen voor het Wetterskip was 50PLUS de enige partij die nog geen zetel had in het Algemeen Bestuur. Met Jan Dogterom wil de partij de nodige deskundigheid inbrengen. Chemicus Jan Dogterom is gepensioneerd, maar heeft meer dan 35 jaar nationale en internationale ervaring in het watermanagement. Als adviseur van vele regeringen en als docent aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

Speerpunten voor de komende zittingsperiode zijn voor 50PLUS: de veiligheid achter onze zeedijken, hervorming van waterschapsbelastingen en het bestrijden van verzilting en verdroging in de hele provincie. Belastinghervorming is nodig om de kosten van het waterbeheer en de zuivering van rioolwater eerlijker te verdelen. Voorbeeld: voor de zuiveringsheffing gelden nu 2 tarieven, nl. voor een éénpersoonshuishouden en voor een meerpersoonshuishouden. 50PLUS wil dat er 3 tarieven komen: voor huishoudens van één, van twee en van meer personen. Dat is eerlijker voor een groot deel van de achterban van de partij. De partij weet, dat hierover het laatste woord bij de landelijke politiek ligt. Maar 50PLUS is er van overtuigd dat zij hier over beter vanuit de besturen van alle waterschappen de trom kan roeren dan vanaf de zijlijn.

Bron: 50PLUS

Dossier Provinciale Statenverkiezingen 2019

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *