46 Friese monumenten krijgen subsidie

LEEUWARDEN – Goed nieuws voor eigenaren van 39 Friese monumenten. Hun aanvraag voor monumentensubsidie is goedgekeurd. Zij kunnen nu aan de slag met het restaureren, herbestemmen en onderhoud van hun monument. Daarnaast kunnen eigenaren van 7 monumenten hun restauratieplannen uitwerken met subsidie. Het gaat om een totaalbedrag van 2,5 miljoen euro aan rijks – en provinciaal geld.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga: ‘As deputearre fan erfgoed bin ik optein dat wy dizze monuminten finansjeel stypje kinne. Wy moatte goed op ús erfgoed passe, dat is wichtich foar de identiteit fan ús provinsje. Boppedat hâldt it ús stêden en doarpen moai en leefber’.

Voorbeeld gehonoreerd plan

Een voorbeeld van een beloond plan is de westelijke pastorie van de Sint Bonifatiuskerk in Leeuwarden. De provincie stelt 200.000 euro beschikbaar voor restauratie bij herbestemming van de pastorie naar 4 appartementen op de verdiepingen. De begane grond en souterrain worden ook grondig gerestaureerd en blijven in gebruik van de pastorie.

Erfgoedprojecten

Meer weten over erfgoedprojecten van de provincie Fryslân? Kijk op www.fryslan.frl/erfgoed

Bron Provincie Fryslân

op de lijst staan geen monumenten van de Friese Waddeneilanden 

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *