22 juni: Fryslân Ferbynt op de Friese Waddeneilanden

Op zaterdag 22 juni is het zover: de eerste editie van Fryslân Ferbynt. Op deze zaterdag vinden er door heel Fryslân activiteiten plaats, die georganiseerd zijn door verenigingen en stichtingen om vrijwilligers te werven en te behouden. Fryslân is trots op haar vrijwilligers en dat blijkt ook uit het aantal aanvragen. Er zijn in de afgelopen maanden circa 300 aanvragen bij de Provincie binnengekomen in het kader van Fryslân Ferbynt.

De Provincie heeft met een bijdrage van €145.000,- zo’n 290 activiteiten kunnen ondersteunen. Deze activiteiten vinden allen plaats op 22 juni. Gedeputeerde Knol is trots op het feit dat er voor de eerste editie van Fryslân Ferbynt een behoorlijk aantal activiteiten zullen plaatsvinden door heel Fryslân. Gedeputeerde Knol: Ik sjoch út nei 22 juny en nei in moaie earste edysje fan Fryslân Ferbynt. It sil in dei wêze dat it brûst yn in soad plakken yn Fryslân. Ik bin sels ek benijd nei de ferskate aktiviteiten en sil dêrom ek in slach  troch Fryslân meitsje om te sjen nei wat stiftings en ferienings ûndernimme op dy dei.”

Fryslân Ferbynt: waar ‘brûst’ het op de Friese Waddeneilanden

Er zijn in de regio Friese Waddeneilanden in totaal 8 activiteiten die op 22 juni plaatsvinden. In onder andere: West-Terschelling, Midsland, Hollum en Nes brûst het. In de verschillende plaatsen zijn activiteiten op het gebied van muziek, sport, markten, het opknappen van materiaal en panden en gezellig samenzijn. Bij al deze activiteiten staan de vrijwilliger en het vrijwilligerswerk centraal.

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 830

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *