1,2 miljoen voor zonnestroom

LEEUWARDEN – Vanaf 9 april kunnen particulieren, bedrijven, organisaties en scholen gebruik maken van de subsidieregeling ‘Zonnestroom’. Gedeputeerde Staten stellen 1,2 miljoen euro beschikbaar om het plaatsen van zonnepanelen op huizen, scholen en bedrijven aan te moedigen. De subsidieregeling is een concrete uitwerking van de provinciale versnellingsagenda en het programma Duurzame Energie. De provinciale bijdrage komt met een multiplier ten goede aan de Friese economie. “Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een Fries bedrijf worden ingeschakeld. Ik verwacht dat er 16 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de Friese economie”, aldus Hans Konst.

De provinciale subsidieregeling is aanvullend op de regeling van het Rijk die 6 april wordt opengesteld. Gedeputeerde Hans Konst schetst het belang: “Onze provinciale aanvullende regeling verkleint de terugverdientijd. Dat is een extra stimulans om juist nu te investeren in zonne-energie. Er kunnen zo’n 15.000 panelen geplaatst met een totaal vermogen van 2,8 MW.”

Subsidieregeling Zonnestroom
Om in aanmerking te komen voor de Friese subsidieregeling ‘Zonnestroom’ moeten geïnteresseerden een offerte voor een zonnestroomsysteem aanvragen bij een in Fryslân gevestigd bedrijf. Het bedrijf vraagt op basis van deze offerte en in opdracht van de aanvrager subsidie aan bij de provincie Fryslân. De Friese subsidieregeling ‘Zonnestroom’ kent drie categorieën: systemen voor woningen, systemen voor bedrijven en instellingen en systemen voor scholen .

Op donderdag 9 april 2009 worden nadere details van de regeling bekend gemaakt en is het aanvraagformulier beschikbaar op www.fryslan.nl/zonnestroom. Aanvragen kunnen vanaf
9 april 2009 worden ingediend. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die na 9 juni 2009 worden ingediend, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Fryslân geeft energie!
Fryslân geeft energie! Dat is de ambitie van het programma Duurzame Energie van de provincie Fryslân. De subsidieregeling ‘Zonnestroom’ is één van de concrete acties van dit programma. Het programma Duurzame Energie is de uitwerking van de provinciale visie op duurzame ontwikkeling en is de Friese vertaling van de afspraken in het Energieakkoord Noord-Nederland op het gebied van klimaat en energie. De Friese inzet op duurzame energie draagt bij aan een beter leefmilieu: een schoon en gezond Fryslân! Een provincie die onafhankelijk is van fossiele brandstoffen zoals olie en gas. En een provincie die streeft naar nieuwe innovatieve economische activiteiten, lagere woon- en transportlasten, een duurzaam imago en een betere ruimtelijke kwaliteit.

Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *