Zeehonden slachtoffer van zwerfvuil

Onlangs haalden medewerkers van Ecomare twee dode zwerfvuilslachtoffers van het strand. Beide dieren waren gestorven met een verstrikking. Helaas komen verstrikkingen veel voor, de laatste jaren is zelfs een flinke toename te zien. Onderzoek heeft uitgewezen dat 88 % van de verstrikkingen bij zeehonden wordt veroorzaakt door materiaal dat afkomstig is uit de visserij.