Waddenfonds onderzoekt alternatieven garnalenvisserij

Wageningen University & Research (WUR) start met financiële steun van het Waddenfonds een haalbaarheidsonderzoek naar duurzame garnalenvisserij op de Waddenzee. Het richt zich op alternatieve vangstmethoden voor boomkorsleepnetten, met aandacht voor bedrijfseconomische haalbaarheid. Het Waddenfonds en het ministerie van LNV dragen respectievelijk €559.000,- en €140.000,- bij.