Te weinig zandverstuivingen

De natuur in de Duinen van Ameland en Schiermonnikoog verslechtert doordat er te weinig zandverstuivingen zijn en een teveel aan stikstof. Bovendien is het gebied te droog. De provincie Friesland moet snel maatregelen nemen om deze problemen te verhelpen en de duinen er bovenop te krijgen.