Rookverbod vanaf 1 mei

De laatste jaren hebben we vaker te maken met (extreem) droge periodes. Daarom is van 1 mei tot en met 14 september 2024 een rookverbod van kracht in bossen en natuurterreinen op Ameland, uitgezonderd het strand.