Nieuwe veerhaven bij Ferwert?

Minister Harbers is positief over het voorstel voor een nieuwe veerhaven bij Ferwert om de bereikbaarheid van Ameland te verbeteren. Recente studies bevestigen dat een verplaatsing naar het Dantziggat de meest geschikte oplossing is, ondanks zorgen over mogelijke ecologische effecten. Natuurorganisaties pleiten echter voor innovatieve, duurzame alternatieven. Het ministerie evalueert momenteel onderzoeksresultaten en overlegt op 14 december met de regio.