Is er nog ruimte voor geluk in Fryslân?

Over deze vraag spraken dinsdag (19 maart) ruim 270 professionals uit de toerisme- en recreatiesector tijdens het Frysk Toerisme Kongres, de grootste jaarlijkse bijeenkomst van de gastvrijheidssector in Fryslân. Deze middag werd besproken hoe we de ruimte in Fryslân duurzaam in kunnen richten rekening houdend met de leefbaarheid van onze prachtige provincie.