Gunning openbaar busvervoer Fryslân

Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de gunning aan Qbuzz voor het openbaar busvervoer in stand blijft. Hiermee volgen zij het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en klachten. Na dit besluit kan Arriva (en ook Qbuzz) binnen zes weken nog in beroep gaan.