Bodemdaling door gaswinning Waddenzee blijft binnen toegestane grenzen

De NAM heeft in haar jaarrapportage over 2022 de gevolgen van de gaswinning onder de Waddenzee in beeld gebracht. De bodemdaling bleef binnen de afgesproken grenzen, de zogenaamde ‘gebruiksruimte’, en er zijn geen nadelige effecten voor de natuur als gevolg van de gaswinning. De Auditcommissie deelt deze conclusies.