Besluit gaswinning Waddengebied vóór 1 april

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat moet voor 1 april een besluit nemen over de gaswinning in Ternaard. De Raad van State heeft dat woensdag 31 januari bepaald, nadat de NAM hierom had gevraagd. In Friesland is veel weerstand tegen het plan.