Was onthouding van stemmen nodig

BALLUM – In de laatste raadsvergadering van november onthielden twee raadsleden zich van stemming. Onderwerp: toeristenbelastingverlaging voor groepsverblijven. Onthouding: Marieke van Schaijk (CDA) en Jeppe Groenewold (A’82). Vlak voor het amendement in stemming werd gebracht maakte Irma Marinus (PvdA) volgens het Reglement van Orde het onthouden van stemming van de twee betrokkenen aanhangig. Zowel Van Schaijk als Groenewold is betrokken bij het uitbaten van een groepsverblijf. Jeppe Groenewold riposteerde dat hij zelf wel kon beslissen of hij wel of niet ging stemmen. Groenewold besloot niet mee te stemmen. Marieke van Schaijk had al besloten dat ze over dit amendement geen stem uit zou gaan brengen, maar aarzelde over het moment waarop ze dat kenbaar moest maken.

Wel of niet meestemmen?

Was het nodig dat deze twee raadsleden niet meestemden of hadden ze dat best mogen doen? Immers, ze zijn als groepsverblijfuitbater slechts het doorgeefluik van de toeristenbelasting. Aan de andere kant is de verlaging van de toeristenbelasting bedoeld om meer groepen naar het eiland te halen en daar hebben Van Schaijk en Groenewold wel persoonlijk voordeel bij.

Onthouden van stemmen

“Over het onthouden van stemmen is al heel veel geschreven,” legt griffier Jacqueline Metz uit. “Van belang zijn art. 28 Gemeentewet en art. 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht; dit artikel gaat over de schijn van belangenverstrengeling die vermeden dient te worden. Maar wat nu (persoonlijke) belangen zijn is een heel groot grijs gebied.”

Uitspreken

Metz vervolgt: “In 2005 is er door Minister Remkes een circulaire over geschreven en in de loop der jaren is er nog heel veel over geschreven. De afweging ligt altijd bij het raadslid zelf. Zo vlak voor de verkiezingen en om alle schijn te vermijden heeft men deze afweging gemaakt." Volgens de mores moet er altijd gestemd worden of men moet de raadszaal uitlopen. "Tot op heden is dat hier nog niet gebeurd, zit (nog) niet in de cultuur om de raadszaal uit te lopen; men spreekt het gewoon uit.”

Kenbaar maken

Als men dan besluit niet mee te stemmen, wanneer maakt men dat dan kenbaar?

Griffier Metz: “Het meest zuivere is dit voorafgaand aan de discussie te doen, maar al lopende het proces tijdens de vergadering, kan men tot inzicht komen en dan kan het middels een korte stemverklaring na het debat en voor de stemming.”

Nieuwe raad

Na de installering van de nieuwe gemeenteraad, eind maart 2018, gaat de griffier hier aandacht aan besteden. “Door de rommeligheid van de vergadering met een aantal schorsingen en het betoog van Irma zijn Groenewold en van Schaijk denk ik zelf tot de conclusie gekomen dat de schijn van belangenverstrengeling er zou kunnen zijn als iemand hen daarvan zou betichten (zij zijn ook lid van de belangenvereniging groepsverblijven) en hebben zij uiteindelijk toch besloten niet mee te stemmen.”

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *