Vermaningspadmuur mag niet gebouwd worden

BALLUM – De erfscheidingsmuur langs het perceel van De Cappenburght aan de westelijke uitgang van het Vermaningspad komt er niet. Het past niet binnen de huidige bestemming. Het college van gemeente Ameland volgt het advies van de Bezwarencommissie die de bezwaren van drie bezwaarmakers gegrond verklaarde. Dat betekent dat de erfscheidingsmuur tussen erf Cappenburght en het Vermaningspad niet gebouwd mag worden.

Snippergroenbeleid

Na onderzoek komt het college ook tot de conclusie dat er in dit dossier wel wat fouten zijn gemaakt. De vergunning kan niet door het college geregeld worden volgens de kruimelregeling. De raad is het bevoegde gremium om een verklaring van geen bedenkingen te geven of te weigeren, niet het college. Aanvankelijk meende het college dat het zelfstandig kon besluiten over dit onderwerp en dat er voor de raad geen rol was weggelegd. Dat blijkt na onderzoek toch wat anders in elkaar te zitten. Het college had de aanvraag moeten toetsen aan het snippergroenbeleid zoals dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Het college keert nu op zijn schreden terug, legt de besluitvorming zoals het hoort bij de raad neer en adviseert de raadsleden zelfs tegen de verklaring van geen bedenkingen te stemmen. Dat voorstel is in de laatste raadsvergadering van de oude raad behandeld en de raad heeft unaniem de verklaring van geen bedenkingen geweigerd: er kan geen muur gebouwd worden. 

Reconstructie

Het debacle is ontstaan door een grondruil bij de reconstructie van Nes. De ambtelijke advisering heeft toen gefocust op het belang van de reconstructie en niet op het belang van het historische pad en het beleid rond snippergroen in het dorp. Stukjes openbaar groen in beschermd dorpsgezicht mogen helemaal niet worden verkocht en ook niet geruild, volgens dat beleid. Het college hield daar geen rekening mee. Daar is duidelijk iets fout gegaan en het college wil lering trekken uit dit voorval.

Vermaningspad

Het was toenmalig raadslid CDA Jeroen de Jong die begin december 2021 aan de bel trok. Afke en Heere Schols-Hak, die zelf aan het Vermaningspad wonen, hadden zich inmiddels in de materie verdiept. Deze liefhebbers van het cultuurhistorische belangwekkende pad spitten de informatie uit en bestookten de gemeente met brieven en bezwaarschriften. Zij krijgen nu hun gelijk wat betreft het niet mogen bouwen van een muur. De grondtransactie kan niet worden teruggedraaid. De familie Schols-Hak vindt het 'uiterst vreemd' dat het college geen moeite gaat doen de grondruil terug te draaien. Gemeentelijke grond is overgegaan in particuliere handen en dat is in strijd met het gemeentelijk beleid, stellen Schols en Hak. 

Afkeuring

Han van Heerde van Ameland’82 geeft het college een fikse tik op de vingers door met een motie van afkeuring te komen. De motie, die ook spreekt over het ambtelijk apparaat, wordt door geen van de andere fracties gesteund, maar er wordt wel uitgebreid over gesproken. Van Heerde vindt het niet te verteren dat er in deze zaak niet gekeken is naar de regels die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Er heerst een cultuur binnen het ambtelijk apparaat die de raad niet serieus neemt, durft hij te stellen. Van Heerde wil met zijn motie het college motiveren, controleren of bestraffen om verbeteringen in het ambtelijk apparaat door te voeren.

Burgemeester Leo Pieter Stoel gaat dwars voor de motie liggen, omdat er over het ambtelijk apparaat wordt gesproken, terwijl de ambtenaren zich in de raadsvergadering niet kunnen verdedigen. Het college is verantwoordelijk, stelt hij nog maar eens duidelijk. De andere fracties zijn dat met Stoel eens.

Boetekleed

Wethouder Theo Faber had al onderzoek naar het hele proces laten doen en ook al het boetekleed aangetrokken: “Er zijn fouten gemaakt en daar spreekt u ons op aan.” Faber maakt duidelijk dat het college zaken ongedaan wil maken waar dat mogelijk is, maar zaken die in rechten vaststaan, zoals de grondtransactie, kunnen niet worden teruggedraaid. "Dat is zo het is."

Han van Heerde neemt zijn verlies, had er ook al een beetje rekening mee gehouden dat zijn motie van afkeuring het niet zou halen. Tegelijk spreekt hij zijn waardering uit over de openheid van het college, het onderzoek dat is gedaan en de wens om te verbeteren. 

Er kan geen muur gebouwd worden, maar wat kan er nog wel? Daar ging het in deze raadsvergadering niet over en daar kan in de toekomst over worden besloten.

lees ook 3 december 2021 – Eigen afweging lijkt hoekje historisch wandelpad te nekken

→ Tik Vermaningspad in bij ZOEKEN om meer over het Vermaningspad te lezen

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *