Politiek drama op Ameland

HOLLUM – Afgelopen dagen ontrolde een politiek drama op Ameland, waar geen dagen, geen weken, maar jaren van politieke narigheid aan vooraf is gegaan. Een van de hoofdrolspelers is Bert Cordes, die politiek struikelt over uitspraken en een brief, waar Ameland’82 niet vrolijk van werd. Het werd een niet te nemen hindernis in de coalitiebesprekingen tussen A’82 en CDA. Andere hoofd- en bijrollen zijn weggelegd voor raadsleden, de wethouders, de voorzitters van de partijen en de burgemeester. Het drama is een puzzel met diverse ontbrekende stukjes. Veel blijft binnenskamers, veel is achter gesloten deuren behandeld. Zo nu en dan komt informatie naar buiten waarmee de loop der dingen opeens wat beter te begrijpen is. Vandaag komt Will Bakema van Ameland’82 aan het woord. Hij voegt een aantal kardinale stukjes aan de puzzel toe.

Lees het Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2014 om de draad te volgen.

Demissionair wethouder Will Bakema is hooglijk verbaasd over de acties van Cordes. “Ik weet niet wat de man tegen mij heeft. Hij doet maar wat!” In de drie jaar dat Bakema als wethouder en Cordes als raadslid samen in het gemeentebestuur van Ameland zaten heeft Cordes Bakema nooit rechtstreeks aangesproken. “Ik heb persoonlijk nooit iets met Cordes gehad.”

Bakema schildert de loop van de besprekingen tussen partijen om Ameland een nieuw college te geven. Sinds de verkiezingen van 19 maart zijn de beide wethouders demissionair en weten ze niet of ze weer wethouder worden of terug gaan naar een raadslidmaatschap. Na verkennende gesprekken tussen A'82 en Algemeen Belang Ameland vond op 10 april het eerste coalitiegesprek tussen CDA en A’82 plaats. Toen is door A’82 gevraagd of Cordes afstand wilde nemen van zijn uitspraken. In december 2013 schreef het toenmalig CDA-raadslid een column waarin hij van leer trok tegen de Amelander belangengroeperingen. Cordes bleef achter zijn column staan, waarin hij ondermeer belangenpartijen eigenbelang verwijt en wethouder Bakema van manipuleren beticht. De collegebesprekingen eindigden daarop in mineur, vertelt Bakema. In een tweede gesprek op 11 april legde A’82 het CDA het volgende dilemma voor: of de coalitiebesprekingen worden gestaakt of Cordes treedt terug. Op 12 april besloot Cordes inderdaad terug te treden om de coalitiebesprekingen niet verder te frustreren. Midden april hadden A’82 en CDA een basisakkoord en leek de coalitie zo goed als rond, tot Bert Cordes op zijn besluit terugkwam en tòch in de eilander politiek wilde blijven. Bakema: “Toen was het paniek bij Ameland’82 en waarschijnlijk ook wel bij het CDA.” Vorige week verwachtte voorzitter A’82 Tonny de Jong een telefoontje van voorzitter Joop Lodewijks van het CDA, dat Cordes toch afhaakte, maar dat telefoontje kwam niet. “We hebben ze netjes de tijd gegeven het probleem op te lossen.” Daarop maakte Tonny de Jong een afspraak op 30 mei met Gerard Vloedgraven, voorzitter van ABA. Op woensdag 28 mei kwam daar de extra ledenvergadering van het CDA tussendoor en tijdens die vergadering besloot Cordes alsnog uit de politiek te stappen.

Behalve de column is de brief over Bakema die Cordes aan bureau Berenschot stuurde een steen des aanstoots gebleken. Het bureau deed een integriteitsonderzoek naar de beoogde wethouders, een gebruikelijke gang van zaken in dat stadium van coalitievorming. In de brief doet Cordes een boekje open over de vermeende manipulatie van wethouder Bakema ten tijde van de herbenoemingsprocedure van burgemeester Albert de Hoop in 2012. Will Bakema zou druk hebben uitgeoefend op raadsleden om vóór herbenoeming van de burgemeester te stemmen. Bakema weerspreekt dat. Wethouders Nico Oud en Will Bakema, die het nauwst samenwerken met de burgemeester, hadden geen zitting in de vertrouwenscommissie die een advies moest opstellen. Bakema heeft daarover nog met het Kabinet van de Commissaris gebeld. Kabinetschef Hein Tromp deelde desgevraagd mee dat het wel gebruikelijk is dat een wethouder zitting heeft in de vertrouwenscommissie, maar het is de gemeenteraad die de commissie samenstelt. Naar nu blijkt heeft de Commissaris van (toen nog) de Koningin informatie toegespeeld gekregen waarop hij De Hoop op het Provinciehuis ontbood. De Hoop kreeg het een en ander van John Jorritsma over zich heen, weet Bakema. De wethouder maakte er zich zorgen over maar deed er verder niets mee. Vervolgens bleek dat het advies van de vertrouwenscommissie niet goed uitpakte. Alle fracties hebben daar met elkaar over gesproken, vervolgt Bakema. De wethouder heeft zich in die discussie gemengd met de stelling: “Is dit wel de bedoeling?”

Hij vervolgt: “Er was spanning over het advies. De raad gaf, op drie leden na, het vertrouwen aan de burgemeester.” Het waren – "vermoedelijk," zegt Bakema – Piet IJnsen, Jan Wijnberg en Bert Cordes die in de besloten vergadering van 20 februari 2012 tegen herbenoeming stemden.

Bakema stelt, in tegenstelling tot wat Cordes beweert, dat hij geen invloed heeft gehad op de beslissing die afzonderlijke raadsleden op die 20ste februari hebben genomen. “Toen zijn raadsleden op hun schreden teruggekeerd. Daar heb ik nooit invloed op gehad.” Hij besluit: “Ik vind het heel beroerd en weet nu ook niet hoe het verder moet.”

lees hier over Gemeente Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *