Over de houdbaarheidsdatum van Amelander politici

HOLLUM – Wat te doen met de plucheplakkers? Is er een houdbaarheidsdatum voor eilander politici? Dat was de vraag na de knuppel die raadslid Rudolf Teuben in het hoenderhok gooide. Moeten raadsleden en wethouders die al heel lang het eiland besturen plaats maken voor jong volk of moet Ameland de ervaring koesteren en blij zijn met mensen die als raadslid dan wel wethouder hun nek uitsteken en zich jarenlang de moeite getroosten de gemeenschap te dienen? PA vroeg het aan alle zittende raadsleden en wethouders en aan de vertegenwoordiger van de partij die voor het eerst meedoet aan de verkiezingen.

Ervaring koesteren

Over het algemeen koesteren raadsleden de ervaring en pleiten ze ervoor geen oude schoenen weg te gooien voor ze nieuwe hebben. Dat het moeilijk is om jonge mensen bij de actieve politiek te betrekken onderkennen de eilander politici.

Hete brij

Een aantal raadsleden draait wat om de vraag heen en geeft geen duidelijk antwoord; de beide wethouders geven helemaal geen sjoege. De volgorde van de politici hieronder is willekeurig.

Jeroen Leijstra

Jeroen Leijstra zit sinds 28 augustus 2017 in de raad namens Algemeen Belang Ameland (ABA). Leijstra is het niet volledig eens met Rudolf Teuben. Als oudgedienden niet langer mogen blijven zitten in de raad verlies je opgebouwde parate kennis, die zou kunnen worden overgebracht op de nieuwe lichting. “Verjonging en vernieuwing is zeer zeker goed naar mijn mening, alleen zal er wel voldoende aanwas moeten zijn voor zo’n functie.”

Irma Mariunus

Irma Marinus is nu zo’n zes jaar raadslid namens de PvdA. “Ik vind wel dat je als raadslid niet 20 jaar of langer moet willen zitten. Vernieuwing en verjonging is in de politiek altijd belangrijk. Maar ervaring moet je ook niet klakkeloos aan de kant zetten, eigenlijk moet de raad een afspiegeling zijn van de maatschappij zodat iedereen een stem heeft.”

Alice de Jong

Alice de Jong-Gransbergen is sinds 21 maart 2016 raadslid voor de fractie ABA. “Nee”, zegt zij. “Ik ben het niet eens met de heer Teuben. De gemeentelijke regelgeving, de planning en politiek zij zó complex, dat een raadslid tijd nodig heeft om dit goed te kunnen doorgronden. Daarnaast vergen omgaan met de pers, sociale media en het debat zelf ook vaardigheden die geleerd moeten worden. Dus stoppen na een tweede periode, als je er net goed in zit, hoeft niet. Wel kan het nuttig zijn dat de zittende raadsleden nieuwkomers met een frisse kijk serieus nemen. En daar hoef je overigens geen raadslid voor te zijn."

Marieke van Schaijk

Marieke van Schaijk-Ketelaars is vier jaar geleden begonnen als raadslid namens het CDA. “Een positie waar ik plotseling ben ingerold door de toen spelende politieke perikelen. Wat ik wel uit eigen ervaring kan meegeven is dat je de eerste vier jaar nodig hebt om alle ins en outs van dit vak te leren.” Verder geeft zij geen commentaar op wat Teuben zegt over opstappen van de oude garde. “Hij moet doen wat hij denkt dat goed is.”

Jan Wijnberg

Jan Botte Wijnberg was raadslid van 2002 tot 2006 voor ABA. In 2008 werd hij weer raadslid, na het overlijden van Tjeerd Kooiker, en die functie vervult tot heden. “Rudolf laat zijn frustraties los richting onze partij en met name naar Piet,” zegt Wijnberg. “Ik vraag me af of we daar serieus in mee moeten gaan en of dit niet het gevolg is van zijn eigen politiek falen. Ik heb hem nooit gehoord over Bakema. Wel een vraag waard lijkt mij. De VNG adviseert in ieder geval drie termijnen omdat de eerste termijn kennismaking is, de tweede om je weg te zoeken in de regelgeving, ambtelijke steun en bijvoorbeeld de manier om iets voorelkaar te krijgen, dus netwerken om ergens een meerderheid voor te krijgen. De derde periode is dan om echt resultaat te boeken, met een eenmans-/ -vrouwsfractie is dat welhaast niet mogelijk. Als de jeugd nu staat te trappelen om in te stappen, wel dan ben ik de eerste die vertrekt, maar zolang dat niet het geval is, zal Ameland wel bestuurd moeten worden. Als we tenminste de ambitie hebben om zelfstandig te blijven." Over AmelandEén zegt Wijnberg: "De nieuwe partij heeft veel jeugd verzameld. Ik ben benieuwd hoe dat over vier jaar is. Wens ze natuurlijk alle succes, maar ik weet hoe iets dergelijks werkt. Het eerste jaar heb je bij bijvoorbeeld een badminton clubje 25 deelnemers, na drie jaar zijn er nog vijf over!”

Rudolf Teuben

Rudolf Teuben was raadslid voor Ameland'82 (A'82) van 1998 – 2002 en zit vanaf 2006 tot heden in de raad. “Onze kieswet voorziet hier niet in,” zegt Teuben over de houdbaarheidsdatum van gemeentebestuurders. “Met ander woorden: ieder kan onder de wettelijke voorwaarden en verkiezingen zolang aanblijven als hij of zij wenst. Hierdoor ontstaan er, zeker in de kleinere gemeenschappen, problemen doordat de last van het verleden blijft voortwoekeren. Niemand die daar aan ontkomt. Daarbij staan we middenin de gemeenschap. De burger verwacht veel van je, wat de lijnen kort maakt. Dat is een voordeel, maar op langere termijn niet goed voor een zuivere besluitvorming. Ik sta garant voor mijn uitspraak: Indien Piet IJnsen, en de anderen die ook meerdere termijnen zitten, na deze verkiezingen stoppen als raadslid en/ of wethouder, ben ik de eerste die meegaat.” Dit zal op schrift en ondertekend moeten worden bevestigd, zegt Teuben.

André Tuil

André Tuil zit nu vier jaar in de raad voor de VVD. “Ik ben het in zoverre eens met Teuben, dat acht jaar voor een raadslid een mooie termijn is, dat het zeker tijd is voor de langzittenden om plaats te maken. Echter heb ik twee punten. Teuben geeft zelf aan dat hij 16 jaar zit en dat dit niet wenselijk is, maar stapt niet op. Hij stelt hier weer voorwaarden aan. Dat gebeurt vaak op Ameland, altijd weer moet eerst iemand anders wat doen voordat jij je verantwoordelijkheden neemt. Daarom blijft het voortsukkelen met de Gemeenteraad, maar ook met de fusie tussen de voetbalverenigingen, fusie van drie scholen aan de westkant van Ameland en er zijn nog veel meer voorbeelden te bedenken. Ten tweede zijn er weinig mensen te vinden die het raadswerk willen doen. Dit komt voornamelijk door twee zaken. Het eerste betreft de hoge werkdruk met een lage beloning. Mensen hebben geen tijd en kunnen niet minder gaan werken, omdat de vergoeding nauwelijks iets voorstelt. Ten tweede kleven er veel nadelen aan het raadslidschap. De sfeer in de raad is te weinig constructief en wordt daarom als vervelend ervaren. Ondernemers zijn bang klanten kwijt te raken als de klanten het niet eens zijn met hun politieke opvattingen als raadslid. En velen zijn bang, dat als je te kritisch bent je ook op een bijzondere behandeling van ambtenaren/ college kunt rekenen. Er heerst van oudsher nogal een gunfactor. 

Goede raadsleden uit het verleden zijn uit frustratie weggegaan en er moet veel veranderen in de onderlinge verhoudingen, maar ook in de cultuur om deze raad goed te kunnen laten werken.

Chris Brouwer

Chris Brouwer is raadslid voor A’82 sinds 28 augustus 2017. Hij staat wel achter de uitspraak van fractiegenoot Teuben. Brouwer vindt dat raadsleden na drie termijnen zouden moeten stoppen. Hij noemt wel een ‘maar’. Als je als partij moeilijk nieuwe mensen kunt vinden is het lang blijven zitten van raadsleden die willen en kunnen een logisch gevolg.

Jeppe Groenwold

Groenewold is in 2010 begonnen als raadslid voor A'82. “Ik ben er voorstander van dat raadsleden en wethouders niet langer dan drie periodes deze functie bekleden, omdat dit volgens mij beter is voor de verhoudingen in de raad. Er zou dan minder teruggekeken worden op stekeligheden die in het verleden gebeurd zijn.”

Jeroen de Jong

De Jong zit inmiddels voor een tweede periode in de raad namens het CDA. “Het geeft ontzettend veel voldoening, waarbij de inzet voor de inwoners van onze gemeente een drijfveer is om deze taak te mogen uitvoeren. Het is een taak die behoorlijk wat aanlooptijd vergt om als goed raadslid te kunnen functioneren. Het is in mijn ogen, en ook volgens de reglementen van het hoofdbestuur van het CDA, zaak kennis en kunde bij de fractie binnenboord te houden. Het CDA-reglement geeft aan dat je als raadslid drie perioden aansluitend binnen de zelfde gemeente actief mag deelnemen. Op deze regel zit wel een clausule die in overleg met het provinciaalbestuur mogelijk maakt hierop een uitzondering te maken. Het is natuurlijk altijd prettig als nieuwe mensen zich politiek geroepen voelen.”

Dirk Beijaard

Beijaard is nu vier jaar raadslid. “Ik heb ervaren dat het enige tijd duurt voordat je thuis bent in de politiek dus als je even meedraait is dat alleen maar positief. De uitspraken van Rudolf Teuben zijn voor zijn rekening. Ik heb hier, op dit moment, geen commentaar op.”

Theo Faber

Faber was raadslid voor het CDA in de periode 2010 tot 2014. In 2017 is hij initiator van een nieuwe partij die als AmelandEén meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Ik ben het in algemene zin eens met Rudolf Teuben dat we kritisch mogen zijn over de houdbaarheidsdatum van raadsleden en wethouders. Dit moet gewoon op een normale manier bespreekbaar zijn. Je zou aan deze discussie ook nog de vraag kunnen koppelen: ‘wat zijn specifieke valkuilen voor politieke partijen en diens politici binnen een kleine eilandgemeente en hoe kun je deze zoveel mogelijk vermijden’. Ik ben het oneens met Rudolf Teuben om hier een harde termijn van acht jaar aan te koppelen. Waarschijnlijk heeft hij deze acht jaar ook meer bedoeld als voorbeeld. Het is niet heel eenvoudig om met één simpele regel te zeggen wat hierin wijsheid is. Het is bijvoorbeeld ook zonde om goede raadsleden te moeten missen waarbij geen enkele sprake is van (publieke) discussie over de houdbaarheidstermijn. Een breed gedragen richtlijn is mogelijk een passende vorm voor Ameland.”

Wethouders Piet IJnsen en Joop Lodewijks verkozen het om geen reactie te geven.

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *