Meer meldingen milieualarmnummer FUMO

LEEUWARDEN – De FUMO ontving het afgelopen jaar meer meldingen via het provinciale milieualarmnummer. In 2020 kwamen 684 meldingen binnen, 154 meer dan in 2019. De voorgaande jaren nam het aantal meldingen juist af. De meeste klachten gingen over geur- en geluidsoverlast.

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is in 2014 opgericht en levert een bijdrage aan een veilige en schone leefomgeving in Fryslân. De Omgevingsdienst voert voor de Friese gemeenten, de provinsje en het Wetterskip vergunningverlening, toezicht en handhaving uit op het gebied van natuur en milieu. Het provinciale milieualarmnummer is een belangrijk middel bij de uitvoering van de toezicht- en handhavingstaken. Want het schoon en veilig houden van onze leefomgeving is een verantwoordelijkheid en een belang van ons allen.

24/7

Via het milieualarmnummer kunnen inwoners van Fryslân 24 uur per dag en zeven dagen per week melding doen van milieuklachten en natuurschade. Achter het milieualarmnummer zitten de toezichthouders van de FUMO. Zij staan dag en nacht klaar om meldingen af te handelen.

Corona

Sinds 2014 neemt het aantal meldingen via het milieualarmnummer jaarlijks af. In 2020 ontving de FUMO voor het eerst weer meer meldingen. Volgens Toezichthouder Aize Terpstra is het aannemelijk dat de coronamaatregelen hierbij een rol spelen: ‘Mensen waren het afgelopen jaar door de lockdown en het thuiswerken overdag veel meer thuis, misschien dat daardoor meer overlast is geconstateerd.’

Daling geurklachten

Hoewel het aantal meldingen dit jaar toenam, werd er veel minder naar het milieualarmnummer gebeld vanwege geuroverlast: 77 meldingen in 2020 ten opzichte van 90 in 2019. Vooral rond Sonac in Burgum, een bedrijf dat dierlijke bijproducten verwerkt, namen de klachten over stank af. Sonac heeft om geurhinder te beperken € 4,5 miljoen geïnvesteerd in een regeneratieve thermische oxidator (RTO), een naverbrander om sterk geurhoudende lucht te vernietigen, waaronder lucht uit de veren-, bloed- en haarverwerking.

Voorbeelden

De meeste meldingen ontvangt de FUMO overdag. Maar ook ’s nachts bellen mensen als ze overlast ervaren. Zo belde iemand uit Drachten vanwege geluidsoverlast door heftrucks die de hele nacht heen en weer reden.

Bij het milieualarmnummer komen ook meldingen binnen die gaan over de natuur, zoals het verstoren van diersoorten, stroperij of het illegaal kappen van bomen of houtsingels. Aan de Oude Dijk bij Buitenpost werd bijvoorbeeld vuurwerk gebruikt om roofvogels te verjagen.

Ongewone voorvallen

Bedrijven moeten zelf ongewone milieuvoorvallen doorgeven via het milieualarmnummer. Ongewone voorvallen zijn bijvoorbeeld storingen in een proces waardoor geuroverlast ontstaat of niet bedoelde lozingen in het water of riool. In 2020 ontving de FUMO 273 meldingen van bedrijven. Eén van de meldingen was van Omrin. 's Nachts is een deel van het afval op Ecopark de Wierde van het stort geschoven en in de ringsloot beland. Omrin heeft de volgende dag zelf alles netjes opgeruimd.

Heeft u een milieuklacht?

Bel dan het provinciale milieualarmnummer van de FUMO: (058) 212 24 22. Het milieualarmnummer is alleen bedoeld om overlast van bedrijven te melden. Klachten veroorzaakt door particulieren, zoals hondenpoep, zwerfafval of burengerucht kunt u melden bij uw gemeente. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan de bedrijven waarover u een melding doet.

Bron FUMO

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *