Het wad is een bak met zand

DEN HAAG – De vaart in veranderen van de vaargeul zit er nu goed in. Al jaren wordt er geklaagd over de vertragingen en inmiddels zijn er verschillende maatregelen genomen. De maatregel waar de reizigers het meeste van merken is de 'knip' in de dienstregeling, het halve uur dat is ingebouwd om eventuele vertragingen in de ochtend voor de middag op te kunnen vangen. Het betekent nog steeds geen vertragingvrije overtocht en bochtafsnijdingen ter hoogte van 'Panama' en 'Suez' zouden meer soelaas moeten bieden. Daar gaat Rijkswaterstaat mee aan de slag. In juni 2019 is dat varkentje gewassen. De vertragingen van meer dan tien minuten zijn dan met bijna driekwart verminderd, verwacht RWS. 

Eerst volgt nog de ter inzage legging van het project met de mogelijkheid voor belanghebbenden om middels een zienswijze bezwaar te maken. 

In de jaren 80 lag er een grote brede geul, maar nu is het wad een bak met zand met kleine geultjes geworden. Dat zei Mieke Attema, directeur netwerkmanagement RWS Noord Nederland, tijdens een avond over de kwestie in het gemeentehuis. Bij Holwerd is het wad een meter verhoogd en het laatste stuk bij Holwerd kan alleen met baggeren bevaarbaar gehouden worden. Per jaar verplaatst de baggereaar in opdracht van RWS 1.800.00 kuub zand. Dat zijn drie bigbags vol zand per badgast kost elk jaar 4 miljoen euro. Onderhoud aan de hele Waddenzee kost 7,5 miljoen euro per jaar.

De baggeraar brengt het zand en slib grotendeels naar de verspreidingsvakken die liggen in Zuiderspruit en Scheepsgat. Daarnaast wordt bij ebstroom ook een deel van het slib gelost diepere delen vlak naast de vaargeul. Het blijkt dat daar de stroom te gering is om het slib af te voeren en daarom blijft het slib in het zuidelijke deel van de geul circuleren. Beste stuurlui aan wal grappen dat het gestorte zand sneller terug is in de vaargeul dan het baggerschip. Het wordt ook wel 'water naar de zee dragen' genoemd. Attema legt uit dat Den Haag de breedte en diepte van de geul bepaalt en dat RWS de contracten met de baggeraar maakt op basis van die voorschriften. De geulen veranderen dagelijks, het probleem is complex. 

Adviseur Ernst Lofvers stelt dat de trend van slibbende geulen en het toenemen van de baggerhoeveelheden samenvalt met natuurlijke ontwikkelingen in de Waddenzee, het verbreden en verdiepen geul en met de aanschaf van de nieuwe veerboten. Ook zegt hij dat bochtafsnijden niet het einde is van de problemen. Het baggeren begint dan opnieuw. Minimale breedte van de vaargeul ligt op 50 meter en de maximale breedte op 60. Zodra de geul 3,80 of minder diep wordt, moet de baggeraar binnen drie dagen zorgen voor meer diepte: 3,80 is het minimum en 4,00 het maximum.

Op 11 september is er een informatieavond over de vaargeulproblematiek in de BWS. 

lees hier wat er op 30 augustus de Staatscourant stond

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *