Feugelpôlle is niet van SBB

HOLLUM – De Feugelpôlle is niet van Staatsbosbeheer (SBB). Dat zegt Marjan Veenendaal van SBB Ameland. Die is van het Rijk en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat er over. Voor SBB is een adviserende taak weggelegd. De Feugelpôlle kwam afgelopen week in het nieuws naar aanleiding van de bespreking van de Waddenagenda. Raadslid Jan Wijnberg trok van leer tegen de beperkende maatregelen die eraan staan te komen. Wijnberg vreest komend voorjaar een TBB, een toegangs beperkingenbesluit voor het wad ten zuiden van de Pietje Miedeweg. "Die TBB loopt nog", zegt Veenendaal. Bij zo’n besluit wordt de omgeving betrokken. In dat gebied in de buurt van de Feugelpôlle worden regelmatig Wadexcursies gegeven. Natuurlijk moeten die blijven doorgaan, vindt de boswachter.

SBB verplaatst wel voor elk broedseizoen de trap die toegang geeft tot het gebied. Het is de trap die voor de Wadexcursies wordt gebruikt. SBB beheert die trap. “Het gaat niet alleen om de Feugelpôlle”, zegt Veenedaal. Er zijn nu eenmaal LNV-richtlijnen waar ook zij zich aan moet houden. Richtlijnen die bijvoorbeeld gaan gelden als er iets broedt dat de moeite waard is. “Soms zijn zaken belangrijk om te beschermen.” De angst voor beperkingen leeft enorm, dat weet ook Veenendaal. “SBB sluit nooit iets af zonder overleg,” probeert ze de kou uit de lucht te nemen. Veenendaal is van het overleg. Als voorbeeld noemt ze het Hagedoornveld, waarbij de herinrichting van het gebied tot stand kwam na intensief overleg met gebruikers en betrokkenen.

Wijnberg uitte tijdens de raadscommissievergadering van 10 januari zijn ongerustheid en boosheid op SBB. Veenendaal heeft het gehoord en de volgende dag meteen de telefoon gepakt. Een concrete afspraak om eens om tafel te gaan zitten is nog niet gemaakt, omdat Wijnberg nu zijn tijd nodig heeft voor de verkiezingscampagne.

Wijnberg waarschuwt voor de TBB’s van LNV. Die hebben consequenties voor het Wad en ook voor de andere Waddeneilanden. “Als ze ergens een vogel terug willen hebben zoals de blauwe kiekendief of de velduil, kunnen ze er zo maar een TBB gebied van maken.” Afgelopen jaar stonden er borden met de tekst “drie uur voor en drie uur na hoog water niet betreden“ vanaf het Reddingbootpad tot voorbij de Skûtehôn, zegt hij. “Het doel is natuurlijk om aan te tonen dat de achteruitgang van de broedvogels een gevolg is van verstoring, terwijl wij bewijs hebben met foto’s dat een en ander een gevolg is van een steeds vaker voorkomend natuurverschijnsel, namelijk extreem hoog water.” De enorme rattenpopulatie doet de rest, zegt Wijnberg. De dijk had een gladde buitenkant, maar daar zijn in 2017 met de dijkverhoging basaltblokken voor in de plaats gekomen. De ratten schuilen tussen de stenen.

Bewoners van de eilanden hebben de afgelopen jaren al genoeg ge- en verboden voor hun kiezen gehad, meent Wijnberg. “Er komt een moment dat de bom barst, want waarom is iedereen zo bezorgd om het prachtige Waddengebied? Wel dat mooie gebied is te danken aan ons en onze voorouders die er zo goed op gepast hebben.” Eilanders willen gebruik maken van hun eiland, dat door de eeuwen heen nog steeds prachtig is. Eilanders zelf gaan met respect om met alles wat leeft, groeit en bloeit in hun gebied, zegt Wijnberg tot slot.

lees hier Eilanders zenuwachtig van Waddenagenda

bekijk hier de beelden van een ondergelopen Feugelpôlle in 2011

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *