De Nieuwe Stelp nog altijd schets

NES – De Nieuwe Stelp, het zorgcentrum van Ameland, waar al sinds mei 2018 over wordt gepraat, is de schetsfase nog steeds niet voorbij. Dat blijkt tijdens de informatieavond die de gemeente dinsdagavond 10 september belegde en waar de architecten van gebouw en tuinen hun schetsen konden toelichten. Het stokt op het programma van eisen, dat zorgaanbieder Kwadrant nog altijd niet af heeft. In november is het klaar, belooft voorzitter van Raad van Bestuur bij de KwadrantGroep Jan Maarten Nuijens. Als Kwadrant precies op schrift heeft wat het nodig heeft om goede zorg aan de zorgbehoevende Amelanders te kunnen bieden, dan kan de architect de schetsen nauwkeurig invullen. "Het is wachten op Kwadrant. Het is nu wat in de lucht schieten," zegt architect Irma Klevering onomwonden.

Heel Ameland

De Stelp is verouderd, zegt Nuijens en dat was al zo in 2015 toen Kwadrant de zorg overnam uit de failliete boedel van Pasana. En hij zegt: "Het lijkt over Hollum te gaan, maar het gaat over heel Ameland." De Kwadrant-man vertelt hoe zijn organisatie "liever niet" in vastgoed wil investeren. Voor Ameland draaide het eropuit dat het gemeentebestuur zijn verantwoordelijkheid nam door zelf het risico van vastgoed op zich te nemen. "De huidige ligging is uniek, zo middenin het dorp," erkent Nuijens. Bouwen op de huidige plek, haalt hij het alternatief van de werkgroep De Stelp op De Stelp even aan, zorgt voor bouwoverlast en dat kun je de bewoners niet aandoen. Werkgroeplid Jurjan de Vries brengt daar na afloop van de vergadering tegenin dat er zoiets bestaat als "geluidloos bouwen." De voorstanders van bouwen op de huidige locatie laten zich tijdens de informatieavond verder niet horen.

Verantwoordelijkheid

Nuijens dreigt ook een beetje. Dat de Amelanders op moeten passen dat ze straks niet naar de vaste wal moeten op hun oude dag. Om iedereen gerust te stellen zegt hij dan weer dat Kwadrant verantwoordelijkheid voelt, net als zorgverzekeraar De Friesland. Verantwoordelijkheid voor de zorg "dat u hier kunt blijven wonen." Tot slot waarschuwt Nuijens: "Hoe langer het duurt hoe duurder het wordt." En ja, Kwadrant gaat alle wensen snel neerleggen in een programma van eisen. Daar wordt al een jaar over vergaderd door Kwadrant-mensen. Architect Irma Klevering en tuinarchitect Anet Scholma stippen het diverse keren aan: er ligt nog geen programma van eisen en dus kunnen zij niet anders dan schetsen laten zien. Zelfs wethouder Ellen Bruins Slot hamert daar nog een keer op; ook de gemeente weet nog niet wat Kwadrant wil. Kwadrant kan al wel zeggen dat er 24 appartementen komen voor mensen bij wie thuiswonen niet meer gaat, 3 plekken voor tijdelijk verblijf en 20 appartementen voor ouderen die zelfstandig wonen, met zorg dichtbij. Volgens een nieuw concept: de bewoner huurt van de gemeente en krijgt zorg van Kwadrant. Drie tijdelijke plekken lijken Nellie Wijnberg uit Hollum, vrijwilliger bij De Stelp, te weinig. Dat blijkt nu al in de praktijk, weet ze. "Daar zult u het mee moeten doen," heeft Nuijens als antwoord. Mocht de bevolking nog grijzer worden, dan gaat Kwadrant opnieuw in gesprek met de gemeente. Wat er dan nog kan? Nuijens plant alvast een zaadje: "Ik zeg niet dat het in Hollum moet komen." De Nieuwe Stelp bouwen is geen gemakkkelijke opgave, zegt hij nog. 

Bloemeneilanden

Het is een goed geregisseerde avond, waarvan burgemeester Gerard van Klaveren de touwtjes in handen heeft. De zaal wordt duidelijk te kennen gegeven dat er geen ruimte is voor meningen over voor of tegen dit gepresenteerde of een alternatief plan. Er mogen wel vragen worden gesteld over de plaatjes die worden voorgeschoteld. Die schetsen laten paviljoens zien met appartementen en gemeenschappelijke ruimtes in kleuren geïnspireerd op het strand, de zee en het slik van het wad, binnentuinen en bloemeneilanden en met metselwerk dat refereert aan de gevels in het dorp Hollum. Het zorgcentrum zit, aan de rand van het dorp, aan het ontmoetingscentrum Ons Hol vast en ligt naast de sporthal. De bewoners kunnen zelfs binnendoor naar de kinderopvang, om even bij hun kleinkinderen en achterkleinkinderen te kijken.

Applaus

De tennisbanen moeten ervoor wijken en het oefenveld zal ook iets moeten worden verplaatst. Maar hoe het precies wordt kan niet worden getoond, want het programma van eisen is nog niet helder. Keer op keer wordt dat aangehaald. Greetje Mosterman, bewoner van De Stelp, vindt het plan aan de Oranjeweg op de huidige ouderenvoorziening lijken en ze bedoelt het niet als compliment. Elsiena Bruin daarentegen, Hollumse, vindt de schetsen er juist heel mooi uitzien. Ze krijgt er luid applaus voor. In de zaal zitten iets meer dan honderd mensen en een deel daarvan zit in het gemeentebestuur dat de plannen mede draagt of is medewerker van de gemeente. Verder zijn er diverse mensen die in de ontwikkelgroep zitting hebben en die afgelopen maanden vanuit verschillende invalshoeken en belangengroepen hebben meegepraat over het project. Dan zijn er nog verschillende mensen die annex zijn aan Kwadrant. Al met al een grote groep die graag applaudisseert voor een compliment aan de plannenmakers. Dat zijn ze immers zelf.

Sprookjesboek

“Het lijken wel varkenshokken.” Dat zegt Jurjan de Vries, na afloop. Hij vindt het plan van De Nieuwe Stelp helemaal niks en hij gelooft niet dat alle geprojecteerde gebouwen en tuinen op dat kleine stukje terrein aan de Oranjeweg passen. “Het is een sprookjesboek!” Reinier Stuffers uit Hollum, zelf architect, is na afloop van de avond verbijsterd. “We weten nu net zoveel als een jaar geleden!” Stuffers maakt zich ook zorgen over de maten. Tussen sportveld en bewoning moet minstens 50 meter liggen en die ruimte is daar niet. “Dat is wel een dingetje,” antwoordt Irma Klevering van 19 Het Atelier Architecten op zijn vraag. Meer kan ze er niet over zeggen, want ze heeft het programma van eisen nog niet.

Gemeenteraad aan zet

De werkgroep De Stelp op De Stelp is met een vertegenwoordiging in de Burgemeester Walda School aanwezig. Voor hun alternatieve plan was deze avond geen ruimte, maar het feit dat de werkgroep tot nu toe bijna duizend handtekening wist te verzamelen om ‘De Stelp opnieuw bekeken’ mee te laten wegen in de besluitvorming, sijpelde op diverse momenten de gemeentelijke informatieavond binnen. De werkgroep ziet mogelijkheden om De Stelp op de huidige, unieke plek te houden. De gemeenteraad gaat zich nogmaals over de nieuwbouwplannen buigen en dit najaar, uiterlijk december, volgt een raadsbesluit. “Nu is de gemeenteraad aan zet,” zegt wethouder Theo Faber. De handtekeningen, die huis-aan-huis en online werden opgehaald, worden maandag 16 september aan burgemeester Gerard van Klaveren aangeboden. Faber daarover: “Die moeten meegewogen worden.”

lees hier meer over de werkgroep De Stelp op De Stelp

klik op Dossier Zorg op Ameland om meer over De Stelp te lezen of tik De Stelp in bij ZOEKEN

in de loop van de dag volgt nog een filmpje over de informatieavond

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *