Canons van de Friese dorpen en steden

LEEUWARDEN – Op 20 maart aanstaande organiseert Stichting Fryslâns Ferline een informatiemiddag over het onderwerp Canons van de Friese dorpen en steden bij Tresoar in Leeuwarden. De bijeenkomst start om 14:00 uur en de inloop is vanaf 13:30 uur.

Aan de orde komt de stand van zaken rond het Dorpscanon platform en aanpalende digitale publieke platforms. Daarnaast wordt het omvangrijke digitaliseringsproject van Tresoar genaamd RedBot beschouwd vanuit het overkoepelende thema “Erfgoedinformatie in de eenentwintigste eeuw”.

Klaas Jansma verzorgt een intermezzo over het thema “Toen en nu".

Tenslotte is er aandacht voor nieuwe ontwikkelingen zoals webshops voor dorpen en steden en een op te zetten netwerk van dorps- en stadscorrespondenten.

De middag is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in lokale geschiedenis of zich actief bezighoudt met de optekening daarvan.

In verband met het beperkte aantal plaatsen is aanmelden gewenst via het aanmeldformulier op de Dorpscanon website

Onafhankelijk van deze canon is Ameland bezig met haar eigen overzicht van belangwekkende onderwerpen in de geschiedenis en tegenwoordige tijd van het eiland.

Ameland krijgt eigen canon

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *