Welke partij spint garen bij de ‘bestuurlijke deuk’

HOLLUM – Welke partij op Ameland spint garen bij de bestuurlijke deuk die het gemeentebestuur gisteravond opliep? Is dat het CDA, dat voet bij stuk hield en vanaf het begin negatiefkritisch tegenover het wellness plan van Westers stond? Is dat de partij van Algemeen Belang Ameland, die in mei van dit jaar een coalitieakkoord smeedde met Ameland’82 en het toen had over “Daadkracht met vertrouwen”. Ook sprak ABA toen over “inspanningsverplichting” om een paar hoofdpijndossiers tot een goed einde te brengen. Een van die dossiers betreft het wellness plan van Westers. “Wij zullen ons maximaal inspannen om in goed overleg met alle partijen en betrokkenen deze kwesties ter hand te nemen.” ABA-voorman Piet IJnsen kan niet meer meestemmen, omdat hij wethouder is geworden. De ABA-fractie gaat haar eigen weg.

Alice de Jong-Gransbergen stelt dat het plan nog steeds niet aan de kaders van de raad voldoet. Waar het manco dan ligt komt ook na een directe vraag van Rudolf Teuben van Ameland'82 niet uit de verf. De Jong-Gransbergen stemt tegen met de woorden: “Wellicht kunnen wij het tij nog keren voor we overspoeld worden.” Ameland’82 onderschreef samen met ABA het coalitieakkoord, maar ook deze fractie is verdeeld. Jeppe Groenewold, die hamerde op het jammerlijke verdwijnen van een bruggetje in De Vleijen, waarna het plan werd gewijzigd en Groenewold zijn ‘bruggetje van Jeppe’ op een presenteer blaadje kreeg aangeboden, stemt toch tegen. De gebouwen in dat gebied zijn het dissidente fractielid een brug te ver. Haalt A’82 daar de stemmen mee binnen, volgend jaar maart? Of is het de PvdA die er met de winst van doorgaat, omdat het beloond wordt voor consequent stemgedrag. Het kan ook zijn dat de VVD wint, vanwege het goed voorbereide betoog van André Tuil.

André Tuil

“De VVD is van mening,” zegt Tuil, “dat wij als gemeenteraad het plan moeten beoordelen en niet wie het indient. Op het eiland leeft nogal het idee, dat het van belang is wie iets indient en eerlijk gezegd heeft de gemeenteraad door bijzondere besluiten uit het verleden ook dit beeld versterkt. En dat is jammer, want dat is geen taak van de gemeenteraad. Wij moeten een project of plan beoordelen op inhoud. Want als bijvoorbeeld vijf Amelanders dit project hadden ingediend, had het waarschijnlijk zonder veel hobbels doorgang kunnen vinden en die hadden het vervolgens door kunnen verkopen en dat had uiteindelijk niets veranderd. Kijk maar, wat er gebeurt bij Boomhiemke en Ambousen.”

Tuil vervolgt realistisch: “Het project is vrij groot, maar bevindt zich in een gebied van hotels en het oude zwembad. De impact op de natuur is er nauwelijks. De Vleijen was voorheen meer natuur, maar is hedentendage meer recreatie geworden. Rond het zwembad staan nu, maar stonden ook al eerder, hekken. Dat gedeelte wat in het plan valt is nauwelijks openbaar geweest en een gedeelte blijft openbaar. Ook speelt het grootste gedeelte van de activiteiten zich af op een ander gedeelte van De Vleijen. Ruimte voor vissen, bootje varen, zwemmen en schaatsen blijft gewoon. De wellness heeft namelijk geen zeggenschap over wat er in de rest van De Vleijen afspeelt. Kortom zoals in het voorstel staat is de impact op de omgeving beperkt.”

Over de financiële impact voor het eiland zegt hij: “De VVD heeft het altijd als voordeel gezien, dat een wellness zorgt voor seizoensverlenging. De komst van toeristen wordt hiermee verspreid en zorgt er onder anderen voor dat er veel meer personeel het jaar rond kan worden aangenomen, waardoor je minder met seizoenspersoneel en alle uitdagingen van dien, komt te zitten. Ook kan verspreiding over het jaar zorgen voor minder belasting in het hoogseizoen.

Als argument wordt vaak aangehaald dat het geld verdwijnt van het eiland. Daarvan vindt de VVD het volgende: het geld komt ook niet van het eiland, het project wordt extern gefinancierd door projectontwikkelaar, hotel, of private financierders. Hiervan komt een deel terecht in de economie van Ameland in de vorm van salarissen, bouw, installatie, vergunningen en dergelijke. De toeristen brengen geld van buiten mee en een groot deel hiervan komt terecht op Ameland in de vorm van toeristenbelasting, uit eten gaan, kleding, souvenirs, museum bezoek etcetera. Als we de stroom toeristen blijven willen laten komen moeten we ook investeren en met de tijd meegaan.”

Over behoorlijk bestuur zegt hij: “Het plan valt binnen de beleidsnotitie recreatief verblijf. Het is opgenomen in het vorig coalitieprogramma en in het huidig coalitieprogramma hebben partijen beloofd het plan in beginsel positief te benaderen. Het plan is behandeld en afgewezen op zaken die niet binnen gestelde kaders vielen. Onze gemeenteraad heeft in het verleden kaders gesteld, waaraan het project moest voldoen en op vorige vergaderingen is dit project ook alleen maar verworpen, omdat het niet aan de kaders voldeed. Je komt dan bij het Vertrouwensbeginsel. Je kunt niet een partij vijf jaar lang de indruk geven, dat het goed is, mits het binnen de kaders valt en vervolgens als het binnen de kaders valt het afwijzen. Dit had je eerder kenbaar moeten maken. Het CDA heeft het zelfs nog gepresteerd om op de laatste commissievergadering over alleen bouwhoogtes en percentage oppervlakte te hebben en zelfs daarmee de indruk te wekken, dat het om technische inpasbaarheid gaat.”

De VVD’er besluit met zijn kijk op de politiek van de angst: “Als laatste wil ik nog één ding benoemen en dat is de politiek van de angst. Zoals in de landelijke politiek wordt het ook hier op Ameland door een aantal mensen, groepen gebruikt. ‘Dit project maakt een einde aan de Amelandse cultuur, Ameland moet van de Amelanders blijven, vol is vol, Ameland te koop’, zijn allemaal voorbeelden van angst zaaien, waarin dit project uit zijn verband wordt gerukt en wordt gekoppeld aan de waarden van dit eiland. Angst leidt tot emotionele taferelen en hierbij, het verdwijnen van realisme, de nuance is weg, de feiten doen er niet meer toe.

En denkt u nu echt, dat de Amelander cultuur wordt bepaald door de bouw van een wellness en honderd hotelkamers. Denkt u werkelijk dat geen kind meer in De Vleijen kan spelen? Denkt u echt, dat het met dit project is gedaan met de rust en de natuur op het eiland?

Ik denk, en ja ik ben nogal een realist, dat de cultuur van Ameland wordt bepaald door de eilanders zelf op hoe zij in het leven met zichzelf en elkaar omgaan. Ik denk dat deze raad al heel veel kaders heeft gesteld aan ongebreidelde groei. Leest u alstublieft de nota verblijfsrecreatie, de strandnotitie, het horecabeleidsplan. Overal is alleen maar ruimte voor bescheiden groei met doel seizoensverlenging in plaats van verbreding. Laat angst niet uw leven bepalen.”

Parels voor de zwijnen

Alle argumenten van Tuil blijken paarlen voor de zwijnen. Het doet de stemming bij de meerderheid van de raad niet kantelen. De VVD’er ontmoet een medestander in PvdA’er Irma Marinus. Zij noemt het besluit van maandagavond een “historisch besluit.” Dat de meerderheid van haar collega-raadsleden tegenstemmen noemt ze “onbehoorlijk bestuur.”

Maart 2018

Er staat een nieuwe partij te trappelen om aan te schuiven. Gaat deze partij de stemmen pakken die de zittende partijen na de “historische vergadering” hebben verloren? De nieuwe partij wil een gezonde economische groei met goede werkgelegenheid. “Het is tijd voor een gebalanceerde sociaaleconomische visie.”

In maart 2018 kunnen de fracties incasseren danwel de restanten van hun partij bij elkaar vegen. Ameland gaat het beleven op 21 maart 2018.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *