Weer rumoer om staandwant visserij

BALLUM – Er is weer rumoer rond het vissen met een staand want en dat brengt de fracties Ameland’82 (A’82), Algemeen Belang Ameland (ABA) en PvdA ertoe samen een motie in te dienen om de afspraken die gemaakt zijn rond het kleinschalig historisch medegebruik veilig te stellen.

De Europese Visserijministers namen op 15 december 2015 nieuwe en strengere maatregelen aan in verband met de vangst op diverse soorten zeevis door zowel de recreatieve hengelaar als de beroepsvisserij.

Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari tot 30 juni 2016 er een volledig verbod is op het vangen en meenemen van zeebaars door sportvissers. Er mag enkel op zeebaars gevist worden onder het stelsel van ‘catch en release’: de vis moet voorzichtig worden behandeld en direct weer uitgezet. In het tweede halfjaar wordt een limiet ingesteld van maximum één zeebaars per visser per dag. Ook de beroepsvisserij krijgt in verschillende visgebieden een volledig visverbod opgelegd, waaronder in de Zuidelijke Noordzee.

Deze wijziging heeft ook gevolgen voor de recreatieve visserij en de op Ameland en in andere kustgemeenten van 2010 tot 2013 zwaar bevochten staandwant visserij. Voor de kustgemeenten zijn afspraken gemaakt met het Ministerie om deze kleinschalige recreatieve visserij in het kader van historisch medegebruik toe te staan.

De motie van de drie fracties behelst dat het college inzicht geeft in de gevolgen van deze nieuwe visserijmaatregel en geeft het college de opdracht om bij het Ministerie het kleinschalig historisch medegebruik en de afspraken daaromtrent veilig te stellen. Om “alles in het werk te stellen” zegt de motie en over dat ‘alles’ valt VVD’er André Tuil. Hij is het grotendeels met de motie eens, maar ‘alles’, dat is hem wat te veel.

Helaas is zo’n formulering noodzakelijk, probeert Rudolf Teuben (A’82) Tuil te overtuigen. “De regelgeving schiet soms door." Het woordje ‘alles’ is "helaas noodzakelijk". Stel je niet ‘alles’ in het werk om tegenwicht te bieden dan word je meegezogen in de doorgeschoten regelgeving, stelt Teuben. Hij voegt er aan toe dat het niet het kleinschalig medegebruik is dat oorzaak is van de teruggang van de visstand.

Verbaasd, dat is wethouder Nico Oud. Niet over de woorden van de raadsleden, maar over de wijziging van de visserijregels. De nieuwe regelgeving heeft ook niet de Waddentoets doorlopen. Die Waddentoets is speciaal in het leven geroepen zodat men in Den Haag met regelgeving rekening houdt, dat het ook op de Waddeneilanden uitvoerbaar is. “Waddentoets, wat is de waarde van die afspraak?” vraagt Piet IJnsen (ABA) zich hardop af. Wat hebben de Waddeneilanden er aan als er ondanks die Waddentoets regels komen die geheel voorbij gaan aan het wonen, werken en leven op de Waddeneilanden?

Burgemeester Albert de Hoop vermoedt dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat Ministeries van elkaar niet weten welke afspraken er lopen. “Deze aanbevelingen kunnen wij van harte uitvoeren,” zegt hij over de motie van de drie Amelander fracties die de steun krijgt van het Amelander CDA. André Tuil noemt zichzelf een “roepende in de woestijn” en is de enige die tegenstemt.

⇒ Lees hier het bericht van 9 april 2013 – Regeling staandwantvissen een feit of tik staand want in bij ZOEKEN

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *