Wat wil BLZA met De Stelp?

HOLLUM – Het Burgerinitiatief Levensloopbestendige Zorg Ameland (BLZA), waarbij ondermeer Gerard Metz, Frank Kiewiet en Piet IJnsen aan de basis staan, is een van de drie gegadigden om de levensloopbestendige zorg op het eiland te gaan organiseren. Vandaag horen de initiatiefnemers of ze er daadwerkelijk mee aan de slag kunnen. De curator neemt daarover een beslissing, na bestudering van de drie plannen.

Wat wil BLZA?

De BLZA wil de zorg vanuit De Stelp gaan uitvoeren, extra- dan wel intramuraal, die de bewoners gepast en kwalitatief goede en veilige zorg moet gaan bieden. De huisartsen (HA) spelen hierin de centrale rol, als regisseur en uitvoerder van zorg. Een van de uitgangspunten daarin is dat de huisartsen naast de 24 uurs diensten, ook de 24 uurs diensten voor De Stelp onder hun hoede nemen. Goede informatie vanuit De Stelp wat betreft de specifieke zorgvraag van ouderen en een wekelijks overleg met de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) vormen mede de basis voor goede zorg. De SO hoeft niet beslist wekelijks naar het eiland te komen. Een Verpleegkundig Specialist (VS) chronische zorg zou ondersteuning kunnen bieden..

Samenwerking

BLZA wil in samenwerking met de HA, andere professionals en de gemeente onderzoek doen naar de demografische ontwikkeling en de invloed hiervan op de toename van chronische zorg. Ook wil zij onderzoeken of het mogelijk is zorgprogramma’s, zorgarrangementen (ooglid correctie, sterilisaties en trainingen) aan te bieden aan particulieren die hun vakantie doorbrengen op Ameland (jaarlijks bezoeken 560.000 mensen Ameland). De Stelp wil daartoe een behandelruimte inrichten. Verder wil BLZA onderzoek doen naar de mogelijke opzet van een afdeling voor medische eerstelijns revalidatie. Het idee daarbij is dat bewoners naar het vaste land gaan voor een behandeling maar voor de revalidatie en herstel terugkomen naar het eiland. In andere voorkomende gevallen, naderend einde van het leven, wil BLZA mensen en hun naasten begeleiden.

Huis van de toekomst

In het kader van ‘het huis van de toekomst’, De Stelp nieuwe stijl, wil het BLZA een samenwerking opzetten met een Hogeschool (Leeuwarden, Groningen). Ook ziet zij mogelijkheden in de samenwerking met ziekenhuizen en oudere instellingen. Langs deze weg wil het BLZA haar verpleegkundigen en andere hoog opgeleide medewerkers specifieker vormen en opleiden en indien mogelijk een stage aanbieden.

Uitbreidingsactiviteiten die verder worden genoemd zijn ondermeer:

  • Dagopvang/Nachtopvang voor oudere mensen die met partner op vakantie zijn
  • Recreatiezaal als buurthuis
  • Respijtzorg
  • Ouderen restaurant, tafeltje dekje (dieetmaaltijden voor toeristen)
  • Uitbreiding in samenwerking met thuiszorgorganisatie en VVV Ameland
  • Ergotherapie

Vrijwilligers vormen bij dit alles een belangrijke ondersteunende schakel. Zij zijn onmisbaar in het brengen en halen van ouderen, bezorgen van maaltijden en dergelijke. Het idee is, dat het aantal vrijwilligers zal toenemen als De Stelp weer onderdeel wordt van de zorg ‘voor en door Amelanders’.

Dossier De Stelp

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *