Waker en Wachter krijgt subsidie

LEEUWARDEN – Het Iepen Mienskipsfûns verstrekt in de derde ronde van dit jaar subsidie aan 18 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten zorgen samen voor een investering van ruim 1,2 miljoen euro in de leefbaarheid van de Friese Waddeneilanden.

Iepen Mienskipsfûns

In 2020 kan vanaf maandag 13 januari tot en met donderdag 6 februari (17.00 uur) subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Later dat jaar volgen nog twee subsidierondes. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. De volgende projecten kunnen in deze ronde rekenen op een bijdrage uit met fonds:

Ameland

Waker en wachter

Op Ameland worden in het duingebied bij Hollum twee observatieposten geplaatst. Deze kunstwerken bieden uitzicht op de vuurtoren en de kerktoren. Met deze bijzondere kijkers, die een duidelijke plaats innemen in het landschap, wil men de verbinding leggen tussen de beide torens. Hierdoor kan de bezoeker een nieuwe kijk ervaren op het omringende landschap. De ontwerper is Astrid Nobel.

Aanvrager: St. Amelander Musea

Investering: € 88.000

Bijdrage: € 35.000

Groen Schoolplein

De Kardinaal de Jongschool is een basisschool in het dorp Nes op Ameland. Het schoolplein is voor iedereen toegankelijk, ook buiten de schooltijden. Aan de hand van een nieuw ontwerp wordt het plein ingericht zodat de kinderen met elkaar en met de natuur in contact komen. Er is ruimte voor sporten, natuurbeleving, lekker rustig spelen en groepsactiviteiten. Ook wordt het plein toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. Ouders, kinderen en leraren hebben hun krachten gebundeld voor een prachtig ontwerp en het inzamelen van geld. Diverse ondernemers dragen letterlijk en figuurlijk hun steentje bij net als de gemeente Ameland.

Aanvrager: Stichting Bisschop Möller

Investering: € 91.422

Bijdrage: € 35.000

Waddencampus 2.0

De Waddencampus is gestart als een samenwerkings-project tussen de gemeente Ameland en MBO Nordwin College. De campus nodigt bedrijven en organisaties uit om samen met studenten van divers niveau te komen tot slimme(re) oplossingen voor actuele vraagstukken. Met Waddencampus 2.0 is er een uitgebreidere samenwerking gekomen tussen veel Amelander partijen. Wat als project is begonnen gaat nu vorm krijgen in een netwerk dat als duurzame zelfstandige organisatie het middel kan zijn voor een overgang naar een circulair en zelfvoorzienend Ameland.

Aanvrager: Ondernemers Platform Ameland

Investering: € 124.050

Bijdrage: € 35.000

(Wan)tijden veranderen

Het dorpshuis in Buren gaat het gebouw aanpassen omdat er tegenwoordig op een andere manier van het gebouw gebruik wordt gemaakt. De kinderopvang die in het dorpshuis vanaf 2017 onderdak vindt voorziet in een grote behoefte en er is een wachtlijst. Nu de supermarkt uit het dorp is verdwenen vervult het dorpshuis nog een grotere rol in het sociale leven.

Aanvrager: Stichting ’t Wantij

Investering: € 29.000

Bijdrage: € 10.000

Overkapping centrumpleintje

Muzikaal bootwateren organiseert jaarlijks een muzikaal evenement op Ameland in het derde weekend in juni. Voor een van de locaties, het pleintje in Hollum, wordt een tent aangeschaft en wordt de stroomvoorziening aangelegd. De locatie wordt voor meerdere evenementen gebruikt, uiteraard kunnen zij ook gebruik maken van de tent.

Aanvrager: Stichting Muzikaal Bootwateren

Investering: € 10.583

Bijdrage: € 4.233

Terschelling

Draagsteen voor een duurzame toekomst

In de jachthaven van Terschelling wordt gewerkt aan een zo duurzaam mogelijke haven. Jaarlijks zijn er meer dan 32.000 toeristische bootovernachtingen en ook veel eilanders hebben er een vaste ligplaats voor hun boot. Om meer ruimte te hebben voor zonnepanelen wordt de fietsenstalling overkapt en komen er in de stalling oplaadpunten voor elektrische fietsen.

Aanvrager: Stichting Passantenhaven Terschelling

Investering: € 299.641

Bijdrage: € 35.000

100 Schipbreuk West Aleta

Aankomend jaar is het 100 jaar geleden dat de West Aleta boven Terschelling gezonken is. Het mannenkoor dat zijn naam heeft ontleend aan het schip wil deze ramp herdenken. In samenwerking met de eilander basisscholen wordt een voorstelling gemaakt met zang, dans en theater. Eilander professionals ondersteunen de totstandkoming van de voorstelling.

Aanvrager: Mannenkoor West Aleta Singers

Investering: € 16.000

Bijdrage: € 3.000

Toekomstbestendig boeren op Terschelling

Op Terschelling is een studieproject gestart waarbij de boeren werken aan de verduurzaming van de veehouderij op het eiland. In het eerste deel werd er gewerkt aan bodemgezondheid, beweiding en ruwvoerwinning. Dit heeft in zijn geheel weer positieve invloed op de natuur in de polder. In het vervolgproject waar nu subsidie voor is gekregen wordt gekeken naar het voeren van de koe en wordt het hele proces gemonitord voor nog betere resultaten.

Aanvrager: Vereniging Terschellinger Landbouwschool

Investering: € 24.923

Bijdrage: € 9.969

Materialen evenementen Terschelling

Evenementen zoals de Fjoertoer en de Berenloop zijn niet meer weg te denken van de eilandagenda. Veel enthousiaste deelnemers zorgen altijd voor een snel uitverkochte activiteit. Om de evenementen nog professioneler op te zetten en de veiligheid van de deelnemers te verbeteren schaft de St. Evenementen Terschelling verschillende materialen aan. Bij een volgend evenement kan de rode loper weer uit, maar dan een nieuwe!

Aanvrager: Evenementen Terschelling

Investering: € 12.500

Bijdrage: € 5.000

LEDverlichting Sportclub Terschelling

Sportclub Terschelling, gevestigd in Midsland, heeft meerdere elftallen in de jeugd, senioren en damescategorie en ook walking football is mogelijk. De vereniging gaat de verlichting van het veld aanpassen naar LEDverlichting. Deze verlichting kan worden afgesteld in wedstrijd- en trainingsstand voor de diverse groepen die ook buiten het voetbal om van het veld gebruik maken. Het gebruik van LED is welkom in het streven naar een duurzaam energiegebruik op het eiland.

Aanvrager: Sportclub Terschelling

Investering: € 31.000

Bijdrage: € 12.400

Veilig schommelen

Bij de Jonge Jan op Terschelling kunnen kinderen met een handicap voortaan veilig schommelen in de nieuwe therapieschommels. De ouders van de kinderen helpen de schommels te plaatsen. De actie van Daan’s dennenappels bracht al geld in het laadje, vanuit het IMF is er een aanvullende subsidie beschikbaar gesteld.

Aanvrager: Stichting Thuishaven

Investering: € 3.500

Bijdrage: € 1.400

Ôde Dyk

De Ôde Dyk, zo heet het steigertje aan de Waddendijk bij Lies en is een begrip voor de bevolking op Oost-Terschelling. De steiger wordt onderhouden door vrijwilligers en wordt in de wintermaanden uit het water gehaald. Met het vervangen van de steiger wordt een stukje cultuurhistorisch erfgoed behouden waar het goed krabbetjes vangen is voor eilander en toerist.

Aanvrager: Vis- en watersportvereniging ‘De Ôde Dyk’

Investering: € 16.795

Bijdrage: € 6.718

Schiermonnikoog

Koningshuis: de huiskamer van Schiermonnikoog

Aan de Nieuwestreek op Schiermonnikoog staat het Koningshuis. De stichting ’t Heer en Feer, die het eilander erfgoed vergaart, bewaakt en bewaart, maakt van het Koningshuis een huiskamer waar verschillende culturele activiteiten plaatsvinden. Zo kunnen bezoekers aan het eiland zich hier verdiepen in de historie van het eiland en exposities bezoeken. En voor de eilanders biedt het Koningshuis onderkomen aan de stichting ’t Heer en Feer, De Ouderenzorg en een schilderclub. ’t Heer en Feer heeft subsidie van het Iepen Mienskipsfûns ontvangen om het Koningshuis geschikt te maken voor de diverse gebruikersgroepen.

Aanvrager: Stichting ’t Heer en Feer

Investering: € 98.323

Bijdrage: € 35.000

Het losse land

In september 2020 wordt op Schiermonnikoog voor de eerste keer het kunstevenement “het losse land” georganiseerd. Het biedt een 40-tal kunstenaars gelegenheid te exposeren, lezingen te geven en de eilander jeugd met kunst in contact te brengen. Ook worden er diverse workshops gegeven. Voor de toeristen worden ook speciale arrangementen samengesteld.

Aanvrager: Sjain

Investering: € 19.559

Bijdrage: € 3.000

Dorpsquiz à la Schiermonnikoog

In februari wordt er voor het eerst een week lang een grote quiz gespeeld op het eiland. De teams zijn gemêleerd, van jong tot oud en met diverse achtergronden. Ook partijen als KNRM en Natuurmonumenten worden betrokken. De organisatie heeft als doel de cohesie onder de bewoners te versterken en wil de quiz jaarlijks laten terugkeren. De week wordt uiteraard afgesloten met een prijsuitreiking.

Aanvrager: Vereniging Dorpsbelang

Investering: € 17.400

Bijdrage: € 3.000

Vlieland

Beleef de Vuurboetsduin

Het duingebied rondom de vuurtoren op Vlieland en de dienstwoning van Staatsbosbeheer wordt opnieuw ingericht. Voor de bezoekers van dit gebied wordt er een belevingstrap op het duin gemaakt. De routes waar men van dit mooie gebied kan genieten worden ook duidelijker aangegeven.

Aanvrager: Staatsbosbeheer

Investering: € 297.164

Bijdrage: € 35.000

Zwemmen voor iedereen

Dat bewegen gezond is weet iedereen, maar het is niet voor iedereen even vanzelfsprekend om te kunnen bewegen. Op Vlieland in zwembad Flidunen kunnen mensen met een handicap/beperking begeleid zwemmen. Tot nu toe vormde de trap een obstakel om in het water te komen. Met de aanschaf van een zwembadlift is dit verleden tijd.

Aanvrager: Stinchting Flidunen

Investering: € 20.825

Bijdrage: € 6.000

Geluidsinstallatie voor de Jutter

Het schoolgebouw de Jutter fungeert naast school ook als onderkomen voor de bibliotheek, Stichting Muziekonderwijs, het zeemanskoor, de fanfare en sociaal cultureel jongerenwerk. De school wil een nieuwe geluidsinstallatie aanschaffen die de akoestiek in het gebouw verbetert. Uiteraard kunnen alle gebruikers van het gebouw hier hun voordeel mee doen tijdens repetities en uitvoeringen.

Aanvrager: Stichting Openbaar onderwijs Vlieland

Investering: € 16.802

Bijdrage: € 6.721

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *