Waddeneilanden bezorgd

Geplaatst op: 20 maart 2015 - Categorie: Ameland & Eilanden

Waddeneilanden zijn bezorgd

BALLUM - De burgemeesters van de vijf Waddeneilanden hebben minister Henk Kamp een brief gestuurd over hun bezorgdheid rond de mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied en de Noordzeekustzone.

De eilanden verzoeken de minister om de verleende concessies voor boren naar gas boven Schiermonnikoog en op Terschelling te heroverwegen. De concessies waren al eerder verleend. Het Eilandercollege van de vijf Waddeneilanden spreekt over “een ongewenste trend van toenemende industrialisering in het Waddengebied.”

De samenwerkende eilanden bestookten de minster al eerder met diverse brieven, over near shore windenergie, zoutwinning en gaswinning.
De combinatie van de Waddenzee, het waddenlandschap, de natuurlijke dynamische processen en het vele toerisme vormen de kern van het bestaan van de eilandgemeenschappen, stelt burgemeester Albert de Hoop namens de eilanden. De eilanden zijn actief in het zoeken naar duurzame energiebronnen. De industriële activiteiten knabbelen aan de unieke kenmerken van het Waddengebied en het werelderfgoed. Rondom de Waddeneilanden zou het een open landschap moeten blijven en daar passen geen grote objecten met licht en geluid bij.
De eilanden bieden een plek op korte afstand van de Randstad en het Duitse Ruhrgebied en die mensen zoeken op de Waddeneilanden een omgeving om tot rust kunnen komen. Toerisme is de grootste bron van inkomsten van de eilanders.

De eilanden maken zich ook zorgen om de neveneffecten van het winnen van gas: veiligheid, gebruik van chemicaliën, kans op een ongeluk, een ‘blow out’, aardschokken en bodemdaling. De stapeling van winningslocaties en de keuze om ook zout te gaan winnen in een gebied dichtbij locaties waar al aardgas gewonnen wordt, stemt tot zorg. Dat er bij iedere winningsvergunning zandsuppleties worden voorgesteld, stelt de bestuurders van de eilanden niet gerust. Die suppleties komen bovenop de suppleties die nodig zijn om de kustveiligheid te garanderen. Het effect dat de totale bodemdaling op de kustveiligheid heeft, is de burgemeesters volstrekt onduidelijk. Bovendien staat dit los van de zeespiegelstijging van 80 centimeter waar in het Deltaprogramma mee wordt gerekend.

“Het antwoord van de bevolking van Terschelling en Schiermonnikoog is helder.”
Op Schiermonnikoog en Terschelling is breed verzet tegen de gasboringen en de bestuurders van de vijf eilanden maken zich hard voor de belangen van de eilandgemeenschappen en voor de beleving van het waddengebeid en de Noordzeekust door de eilandgasten.

“Nu is het moment om de juiste keuze te maken over het wel of niet uitvoeren van eventuele boringen en het winnen van gas en zout,” stelt de brief tot slot. Het is tijd dat het ministerie kiest voor de toekomst van het Waddengebeid als natuurgebied, zoals dat in diverse nationale en internationale documenten is vastgelegd.

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?