Veerverbinding mogelijk via Ferwert

HOLLUM – Een nieuwe pier bij Ferwert is een reële optie om de bereikbaarheid van Ameland op de lange termijn, na 2030, te kunnen garanderen. Voor de korte termijn zijn er ook nog wel wat stappen te zetten. Rijkswaterstaat (RWS) knipt de kaart van de vaargeul in stukjes en kijkt per etappe of nú goed en veilig varen mogelijk is. Voor dat onderzoek kregen ze zes weken de tijd, waarvan alweer een week voorbij is. MARIN (Maritime Research Institute Netherlands) voert het onderzoek uit. Over vijf weken rapporteert RWS aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De staatssecretaris gaf in juni Wagenborg Passagiersdiensten (WPD) toestemming om voor de duur van zes weken de dienstregeling aan te passen op basis van een eerder MARIN rapport waarvoor WPD opdracht gaf. Veerboten kunnen elkaar niet veilig passeren, volgens het rapport waar WPD zich op baseert. Het MARIN is een onafhankelijk instituut, zegt Gijs Coenraads, RWS Districtshoofd Friesland en Waddenzee. “Zij hebben de kennis.” Zeg niet te snel dat MARIN niet onafhankelijk is, houdt hij een volle zaal in ontmoetingscentrum Ons Hol in Hollum voor. Op dinsdag 4 juli organiseerde RWS een informatieavond, niet over de actuele dienstregeling maar over de bereikbaarheid op de lange termijn. 

Nette manier

Volgens velen is de conclusie dat de vaargeul niet veilig kan worden bevaren niet terecht. Gestaafd met cijfers en feiten en gelardeerd met meningen. De emoties lopen daarbij soms hoog op. Het doet burgemeester Leo Pieter Stoel aan het begin van de avond oproepen tot respect voor elkaar. Afgelopen weken zijn directeur en medewerkers van WPD persoonlijk aangevallen. “Laten we op een nette manier met elkaar omgaan, ook als we op de inhoud van inzicht verschillen.”

Ferwert

Het proces dat RWS heeft ingezet om een oplossing te vinden voor het bereikbaarheidsprobleem loopt al enkele jaren. RWS legt alle alternatieven langs de lat van effecten op de zeebodem en natuur, duurzaamheid en kosten. Nieuwe aanlegplaatsen bij Hollum en Ballumerbocht zijn onderweg gesneuveld. Ze worden niet doelmatig bevonden. Twee opties zijn er overgebleven met elk drie varianten: de pier bij Holwert aanpakken of de pier verplaatsen naar Ferwert. Het Dantziggat, een brede en diepe geul, ligt boven Ferwert. Dat zou een vaarroute zijn waar veel minder gebaggerd hoeft te worden. RWS beschouwt Ferwert als een reële optie, die op termijn veel goedkoper uitpakt dan Holwert.

Zeehonden

Het nadeel is dat er bij Ferwert nog niks ligt. Wegen, rotondes en pier moeten van nul af opgebouwd en aangelegd worden en dat zal jarenlang hinder geven. Geld is niet het enige dat telt. De Waddenzee is het thuis van zeehonden, vogels, vissen en bodemdieren en dat is een thuis dat gekoesterd wordt. Ameland als populaire plek is om vakantie te vieren is mede te danken aan de schoonheid van het Wad. Dat wordt gedragen door de beschermende wetgeving Natura 2000. Het zal daarom niet gemakkelijk worden om vergunning te krijgen om in het gebied boven Ferwert te mogen graven en bouwen. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden plant- en diersoorten die in Europa bedreigd zijn en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Een vergunning krijgen wordt moeilijk, maar het kan als er geen alternatief is. 

Tijdens de presentatie lijkt het alsof de route Ferwert-Nes dwars door het gebied gaat waar zeehonden liggen, maar dat is niet zo, zegt Mario Bunicich. Hij vaart op Robbenboot de Zeehond en hij kent het Wad. Er ligt wel eens een zeehond, maar het is niet hét zeehonden gebied in de Waddenzee. Bovendien wennen die dieren wel aan een veerboot, zegt hij.

Smallere schepen

Welk scenario ook wordt uitgewerkt, de veerdam bij Nes moet opgehoogd vanwege de verwachte zeespiegelstijging. RWS noemt ook smallere schepen en een grotere sneldienst. Om tot 2030 bereikbaarheid te waarborgen wordt binnenkort halverwege Holwert-Nes nog een bocht doorgestoken. RWS concludeert verder dat een uurdienstregeling te krap is. Een vijfkwartierregeling geeft meer marge, maar is wel duurder voor de rederij, kost meer personeel per passagier. Varen op tij is eigenlijk geen goede optie: bij calamiteiten moet er gevaren kunnen worden zonder op hoog water te moeten wachten.

Eindrapport

In ieder geval is voor het einde van de zomervakantie het eindrapport van RWS gereed, zegt Kino Elias, Projectmanager Rijkswaterstaat – Verkenningen en Planstudies. In augustus kunnen de bevindingen dan naar de gemeenteraad en in september/oktober van dit jaar kan het advies naar de minister. Eind dit jaar valt het besluit.

Vragen over dienstregeling

Rogier Havelaar, medewerker Milieu & Duurzaamheid, Partnerships & Stakeholders, Transformatie & Verandering, Strategie & Uitvoering bij Wagenborg Passagiersdiensten zat in het publiek. Voor hem geen rol tijdens deze informatieavond van RWS. Toch gingen veel vragen uit de zaal over de huidige Wagenborg dienstregeling. Havelaar heeft ze verzameld en beloofde dat maandag de antwoorden op de website van Wagenborg zullen staan. “Het is een hele lastige en moeilijke situatie en het is jammer van de deuk in de relatie tussen eilanders en Wagenborg,” wilde hij nog gezegd hebben.

Hoog overleg

Vrijdag 7 juli is er hoog overleg tussen minister, staatssecretaris, burgemeester Stoel van Ameland en Ineke van Gent van Schiermonnikoog, rederij Wagenborg en ondernemers over de huidige situatie rond de vaargeul.

Lees hier op de website van RWS over Bereikbaarheid Ameland

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 806

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *