Vangnetstichting Pasana opgeheven

DOKKUM – Gisteren is de Vangnetstichting, die in november 2014 werd opgericht om zorg na het faillissement van Pasana te kunnen garanderen, opgeheven. Initiatiefnemer van de Vangnetstichting was De Friesland Zorgverzekeraar en de constructie was een unicum in de zorg. Het moederbedrijf was failliet en de zorg kon toch door blijven lopen.

In september 2015 namen KwadrantGroep en ZuidOostZorg de zorg over en kon de Vangnetstichting onder voorzitterschap van Haijo Homan afbouwen en zich de laatste tijd toeleggen op een adviserende rol. Sinds gisteren bestaat de Vangnetstichting niet meer.

Roelof Jonker van Kwadrant was een van de bestuurders die terugblikte op de post-Pasana periode. Om goede zorg te kunnen blijven bieden moet er een ander verdienmodel komen, zegt hij in het Friesch Dagblad van vandaag. Interne en externe zorg zouden uit dezelfde pot betaald moeten worden. Hij ageert tegen marktwerking in de zorgsector in de krimpgebieden en op de Waddeneilanden. “Goede zorg in krimpregio kan alleen zonder markt’, kopte de Leeuwarder Courant op 10 mei. Het was een uitspraak van Jonkers. Zorginstellingen moeten samenwerken en concurrentie buiten de deur houden. Alleen dàn is te organiseren dat men ook in de laatste levensfase zorg krijgt en bijvoorbeeld op Ameland kan blijven wonen. Belangrijk middel zou populatiebekostiging kunnen zijn, waarbij met een vast bedrag per inwoner de hele keten wordt georganiseerd.

Volgens Jonkers werd er in de vorige organisatie rond de zorg in de regio van Pasana, teveel uitgegeven aan management. Kwadrant heeft dan ook tussenlagen in het management verwijderd en regiomanagers aangesteld die meer verantwoordelijkheden hebben. Pasana gaf ook teveel uit aan vastgoed. Kwadrant heeft de huur van een luxe kantoorpand opgezegd en het bestuur in een goedkoper onderkomen gehuisvest.

Er is verder een scheidslijn aangebracht tussen ziekenhuis en ouderenzorg en dat geeft weer ruimte voor investering. Vanwege de kosten van het ziekenhuis durfde Pasana niet te investeren in de ouderenzorg, terwijl dat nu juist de tak was die wel winstgevend was.

Noordoost-Fryslân is nu een voorbeeldregio voor andere regio’s in Nederland, waar Den Haag met belangstelling naar kijkt.

De gemeentes kunnen de ervaringen ook gebruiken, omdat de gemeente met de WMO een belangrijke partner in het bieden van zorg is. Homan’s advies is dan ook dat gemeentes samen met zorgaanbieders een beleidsplan ontwikkelen waarin komt te staan hoe men wil dat er voor ouderen wordt gezorgd. Alle partijen moeten aan de slag om de hele zorgketen voor ouderen en chronisch zieken op poten te zetten. Voor Ameland zou dat een gemeenschappelijk zorgbedrijf kunnen zijn. Volgens de LC is Kwadrant daarover op Ameland al in gesprek. Jonkers onderstreepte dat de zorg niet per se in de huidige gebouwen hoeft te worden geboden. “Op sommige plekken gaan we misschien naar kleinere woonvormen.”

Jonkers wil ook een nieuwe naam. Nog steeds wordt Pasana gebruikt, maar die naam tovert geen glimlachen meer op gezichten. De Kwadrant-bestuurder wil daarvoor bewoners, personeel en andere betrokkenen vragen om met een nieuwe naam te komen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *