Stortlocaties NAM worden gesaneerd

HOLLUM – Eindelijk worden de drie stortlocaties van de NAM in de Hollumerduinen gesaneerd. Net op tijd. Uiterlijk voor eind mei 2021 moet de sanering zijn gestart. Ze liggen er sinds begin jaren 60.

De drie stortlocaties liggen enkele honderden meters westelijk van de voormalige boorlocatie. Die stortte op 8 januari 2019 grotendeels in zee, inclusief het vervuilde zand, toen de opruiming net was ingezet. De sanering van de oude boorlocatie was de verantwoordelijkheid van NAM, voor de sanering van de drie stortplaatsen is Rijkswaterstaat verantwoordelijk.

Bij de duinovergang van het Tromppad liggen drie kernen vlakbij elkaar die samen als één verontreinigingslocatie worden beschouwd. Tot 2016 waren er bij de Provincie twee stortlocaties bekend maar op aangeven van betrokken eilanders werd een derde kern ontdekt. De drie stortlocaties liggen op gronden van het Rijk, de sanering is derhalve een rijksverantwoordelijkheid en wordt in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd.

Na het bekend worden van de derde locatie heeft de NAM de locaties onderzocht. De plekken zijn nauwkeurig ingemeten en de verontreinigingen zijn geanalyseerd. Op basis van de resultaten van dit in februari 2017 uitgevoerd bodemonderzoek heeft de FUMO (uitvoeringsorganisatie namens de provincie) besloten dat de verontreinigingen ernstig zijn en dat er met spoed gesaneerd moet worden. Dat is inmiddels meer dan drieënhalf jaar geleden. De FUMO zegt ook dat er – gelet op de verschillende verontreinigingen per deellocatie in combinatie met de ouderdom van de verontreinigingen (ouder dan 50 jaar) – geen sprake is van een onaanvaardbaar verspreidingsrisico. De stort ligt in een waterwingebied. Uiterlijk in mei 2021 moet met deze sanering zijn gestart. Rijkswaterstaat start half oktober 2020.

De werkzaamheden bij het Tromppad vormen de laatste fase van de saneringsoperatie door de NAM en Rijkswaterstaat, waarbij de storm van januari 2019 een deel van de werkzaamheden overnam. Langs het Tromppad worden rijplaten gelegd. Voor het gebied is door de provincie een natuurherstelplan geschreven.

De vervuilde grond wordt afgegraven en afgevoerd van het eiland. De twee noordelijke locaties worden deels aangevuld met schoon zand. Het is de bedoeling dat er twee stuifkuilen ontstaan. De zuidelijke locatie wordt aangevuld met schoon zand tot het huidige grondniveau en beplant met duingras.

Dossier Aardgaswinning op Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *