Staat van de Wadden zorgelijk

HARLINGEN – Op 11 november spreekt de Tweede Kamer over de ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050. Dat wordt het nieuwe beleid voor het waddengebied als het aan de regering ligt. De hoofddoelstelling voor de Waddenzee is al jaren “een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap”. De Waddenvereniging vindt dat het document geen beleidskader biedt en heeft er geen vertrouwen in dat de doelstelling met de Agenda bereikt gaat worden. Zeker omdat uit recente rapporten van de Nederlandse regering aan de EU blijkt dat de natuur van het waddengebied nog steeds verslechtert.

Nederland moet elke zes jaar aan de EU rapporteren hoe het gaat met haar beschermde natuur. Daarbij wordt gekeken naar de kwaliteit van leefgebieden (habitats), hoe het gaat met broedvogels en overige vogels (trekvogels, wintergasten e.d.) en naar specifieke andere soorten dieren. Uit de meest recente rapportage blijkt dat het niet goed gaat met de Waddenzee. De Waddenvereniging maakt zich dan ook grote zorgen over de slechte staat van de Waddenzee én over de oorzaken die daarvoor worden genoemd. Visserij, baggeren en maatregelen voor kustverdediging worden vaak als oorzaken van problemen genoemd. Lutz Jacobi, directeur Waddenvereniging: ‘Blijkbaar lukt het nog steeds niet om de impact van menselijke medegebruik zo klein te houden dat de natuur goed uit de voeten kan. Het is triest dat na tientallen jaren bescherming dit nog steeds de stand van zaken is.’

Geen vertrouwen in Waddenagenda

Het doel van de Agenda voor het Waddengebied 2050 is om de Waddenzee goed te beschermen en te ontwikkelen. Daar heeft de Waddenvereniging geen vertrouwen in. Jacobi: ‘Ik noem dit geen beleid, maar een grabbelton aan wensen en ideeën. Een helder kader van wat wel en niet kan is er niet en ook wordt niet duidelijk hoe en waaraan wordt getoetst.’ De agenda is een verzameling losse wensen van alle sectoren die actief zijn in het waddengebied. De Ontwerp-Agenda bevat geen concrete besluiten die ervoor zorgen dat de negatieve effecten van activiteiten als visserij, baggeren, gas- en zoutwinning worden teruggeschroefd. ‘Het rekensommetje wat al die wensen samen gaan betekenen voor de natuur is niet gemaakt. Zo gaan we natuurlijk nooit een gezonde Waddenzee krijgen!’ aldus Jacobi.

Heldere keuzes ontbreken

De Waddenvereniging vindt dat de Tweede Kamer de regering moet vragen om één samenhangend natuurherstelprogramma voor de Waddenzee. ‘Maak een heldere analyse, geef aan waar de problemen zitten en maak heel concreet hoe die opgelost gaan worden,’ zegt Jacobi. ‘Dan pas heb je het écht over beleid.’ Nu wijst de regering naar zes bestaande programma’s die allemaal moeten bijdragen aan een gezondere Waddenzee. We weten dat natuur achteruit gaat ondanks die bestaande programma’s, dus dat werkt niet goed genoeg. Er moeten heldere keuzes gemaakt worden vóór de natuur en die ontbreken. Jacobi: ‘Het is dieptriest om te zien hoe steeds meer mensen het waddengebied bezoeken en er ontzettend van genieten, en tegelijk te merken dat de regering het niet voor elkaar krijgt de broodnodige keuzes te maken om goed voor dit unieke natuurgebied te zorgen.’

Tweede Kamer kan het tij nog keren

De Waddenvereniging vraagt de Kamerleden om op basis van deze feiten er bij de minister op aan te dringen alsnog een goed integraal beleid voor de Waddenzee te maken. Daarnaast hopen we dat ze de minister kunnen overtuigen om het beleid voor de Waddenzee te richten op het behalen van de hoofddoelstelling van de Waddenzee en regelmatig te rapporteren of er al vooruitgang is. Zodat een gezonde Waddenzee in 2050 (en liefst natuurlijk veel eerder) ook echt een feit is!

Bron Waddenvereniging

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *