Sedimentstromen in Waddenzee

HARLINGEN – De Waddenvereniging organiseert 17 maart het Symposium Sandy Solutions.

Dichtslibbende vaargeulen, kwispelende eilandstaarten, kwelderaanwas en zandsuppleties langs de kust. Op het symposium Sandy Solutions nemen zes deskundigen tweehonderd belangstellenden mee in de wereld van zand en sediment.

Programma

Wie: Waddenvereniging

Wat: Symposium over zandstromen in de Waddenzee

Wanneer: Donderdag 17 maart 2011 van 10.00 – 16.00

Waar: Post-Plaza Leeuwarden

Met de klimaatveranderingen stijgt de zeespiegel. Hoe zorgen we ervoor dat de Waddenzee meegroeit met de zeespiegelrijzing en zo als natuurlijke klimaatbuffer kan bijdragen aan de kustverdediging van Noord-Nederland? Met dit symposium wil de Waddenvereniging actuele kennis over sedimentstromen in de Waddenzee op tafel krijgen en delen.

Deskundigen van Deltares, Rijkswaterstaat, Imares en Arcadis komen aan de hand van casussen met concrete ideeën over hoe we om moeten gaan met bepaalde plannen en problemen. Moeten we bijvoorbeeld met kunstgrepen een zandplaat als de Razende Bol vastleggen? En leiden alle zandsuppleties niet tot verzanding van het wad?

Presentatie Deltaprogramma Wadden

Het Deltaprogramma Wadden presenteert tijdens dit symposium haar adviezen over de sedimenthuishouding in de Waddenzee in relatie tot klimaatverandering.

Dagvoorzitter is de (inter)nationaal gerespecteerde waterbouwkundige Marcel Stive. Hij is als professor verbonden aan de TU Delft en lid van de Deltacommissie 2008 (Commissie Veerman). Met meer dan 30 jaar ervaring in onderzoek en ontwerp is hij een expert op het terrein van de waterbouwkunde en het kustbeheer.

Aansluitend op het symposium, vanaf 16.00 uur, neemt de Waddenvereniging afscheid van Anky Woudstra. Na 26 jaar inzet, gaat zij met pensioen. Het onderwerp van dit symposium heeft haar altijd na aan het hart gelegen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *