SEAWAD in het Amelander Zeegat

HARLINGEN – De Waddenvereniging was afgelopen dinsdag aanwezig bij een workshop over het project SEAWAD. SEAWAD is een onderzoeksprogramma dat zich specifiek is door onderzoekers. Er wordt samengewerkt met drie universiteiten (TU Delft, Universiteit Twente en Universiteit Utrecht) en meerdere bedrijven. Daardoor is dit het grootste meet- en onderzoeksprogramma in zo’n twintig jaar. 

Het Amelander zeegat is door de grote dynamiek een nog vrij onbegrepen gebied hoewel er veel complexe activiteiten plaatsvinden zoals gaswinning en zandsuppleties. Het doel van het project is om te onderzoeken hoe het gebied precies werkt. SEAWAD levert input voor een project genaamd 'Kustgenese 2.0' van Rijkswaterstaat. 

In Kustgenese 2.0 is Rijkwaterstaat op zoek naar innovatieve en duurzame manieren om de gehele Nederlandse kust ook in de toekomst te kunnen blijven beschermen als de zeespiegel verder en sneller stijgt. Maar voordat we gaan ingrijpen in het natuurlijke systeem, moeten we eerst weten hoe het eigenlijk werkt. Rijkswaterstaat is hiermee eindgebruiker van SEAWAD.

Daarom vond er van 28 augustus tot en met 10 oktober 2017 in het Amelander Zeegat een bijzonder meetprogramma plaats. Tijdens de meetcampagne zijn op zee met verschillende boten van Rijkswaterstaat monsters genomen van het zeewater en het zand op de zeebodem. De onderzoekers kijken dan niet alleen naar het zand zelf, maar ook naar de bodemdiertjes die erin zitten. Door dit op zoveel mogelijk plekken te doen, kunnen we erachter komen waar bijvoorbeeld het meeste leven in de bodem zit. Dit soort metingen zijn jarenlang niet meer uitgevoerd en daarom uniek en hier is de Waddenvereniging blij mee.

Daarnaast is ook gekeken naar de stroming van het (oppervlakte)water om er zo achter te komen waar het zand heen gaat. Dit is gebeurd door drifters te gebruiken. Verder is ook speciaal groen zand, dat zowel magnetisch als UV-reflecterend is, gestort. Door daarna monsters te nemen op verschillende afstanden en tijden kan men iets zeggen over de richting waar het meeste zand heen gaat.

Het meest spectaculair zijn vijf grote stalen frames waaraan allerlei meetinstrumenten zijn gemonteerd. Hiermee meten onderzoekers gedurende een maand stroming en zandverplaatsing vlakbij de zeebodem tot in detail. Er zijn verschillende combinaties van golfhoogtes en getij gemeten inclusief de eerste herfststorm. Zo kunnen onderzoekers zien hoe de stroming en zeebodem daarop reageren.

De komende maanden gaan de SEAWAD-onderzoekers aan de slag om alle data uit te werken en de resultaten in kaart te brengen.

Bron: Waddenvereniging

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *