RWS start met veerdam Ameland

LEEUWARDEN – Rijkswaterstaat start in september 2015 met de uitvoering van de reconstructie van de veerdam bij Nes op Ameland. Het gaat onder andere om het vervangen van damwanden, het vernieuwen van meerpalen en onderhoudswerkzaamheden aan de aanlegplaats voor de veerboot. Dit is nodig om de veiligheid en bereikbaarheid van de veerdam te garanderen. Naar verwachting is het werk in het najaar van 2016 gereed.

Stalen damwanden

De reconstructiewerkzaamheden aan de veerdam bestaan onder andere uit het aanbrengen van ca. 610 meter verankerde stalen damwanden rond de veerdam. Daarnaast worden meerpalen vervangen. Verder vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de bruggen van de veerinrichtingen. Het werk is op vrijdag 13 maart voorlopig gegund aan waterbouwbedrijf Van den Herik. Deze aannemer voert ook het dijkverzwaringsproject Ameland voor Wetterskip Fryslân uit.

Ophoging en verbreding kade

Tijdens de voorbereiding van het werk heeft Rijkswaterstaat de wensen van de belangrijkste gebruikers en belanghebbenden geïnventariseerd. Dit heeft ertoe geleid dat Rijkswaterstaat naast de reconstructie ook de kade langs het oostelijke deel ter hoogte van de aanlegsteigers gaat ophogen en verbreden. Hiermee geeft Rijkswaterstaat invulling aan het maatschappelijk belang ter plaatse.

Bereikbaarheid gewaarborg

Door de ophoging en verbreding van de kade in het oostelijke deel ontstaat er meer ruimte ter hoogte van de aanlegsteigers. Hierdoor kunnen verkeersstromen van auto’s en fietsers beter worden gescheiden. Dit komt de veiligheid en doorstroming op de kade ten goede. Ook is er meer ruimte om de schepen te bevoorraden. De veerdam op Ameland krijgt hiermee een kwaliteitsimpuls. Tijdens de werkzaamheden blijft de bereikbaarheid van Ameland gewaarborgd.

Voorlichtingsavond

Op dinsdag 14 april 2015 organiseert Rijkswaterstaat samen met Wetterskip Fryslân een voorlichtingsavond in het Natuurcentrum Ameland over de plannen van beide overheden.

De avond start om 19.00 uur met een inloopmarkt waar u informatie kunt krijgen over de dijkverbetering en het werk aan de veerdam. Van 20.00 tot 21.00 uur zijn er presentaties van Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Van den Herik Sliedrecht-Jansma Drachten.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *