Rijkswaterstaat plaatst meetpalen in Waddenzee

LEEUWARDEN – Rijkswaterstaat plaatst in de week van 4 juli 2022 twee meetpalen in de Waddenzee, tussen Holwerd en Ameland. Eén nabij de vaargeul en één in het Dantziggat. De meetpalen zijn bedoeld voor een meerjarig onderzoek naar het slibgehalte in de vaarweg Ameland-Holwerd. De meetpalen maken onderdeel uit van een breder onderzoek naar het verduurzamen van het baggerwerk voor het vaargeulonderhoud.

Aanleiding plaatsen meetpalen

Rijkswaterstaat heeft als beheerder van de Waddenzee diverse taken. Zo moeten we de bereikbaarheid van de eilanden op orde te houden met een zo klein mogelijke impact op de Waddenzee, op het milieu en tegen zo laag mogelijke kosten.

De vaarweg Holwerd–Ameland kent een toenemende mate van dichtslibbing, de komende decennia. De historische achtergrond daarvan is onlangs uitgebreid opgeschreven in deze brochure over de Waddenzee.

Op dit traject moet nu steeds meer gebaggerd worden. Dit heeft een negatief effect heeft op de natuurwaarden van het gebied, door bijvoorbeeld vertroebeling. Daarnaast groeien de kosten voor het baggerwerk en neemt de CO2-uitstoot toe.

Programma Duurzaamheid

We willen de uitstoot verminderen en onderzoeken daarom in het kader van het programma Duurzaamheid naar manieren om dit te verbeteren. Onderdeel van het programma is om het opgebaggerde slib verder weg te brengen, naar meer noordelijk gelegen verspreidingslocaties. Door de sterkere stroming van het water is de verwachting dat de troebelheid in en rond de vaargeul af gaat nemen.

Om te kijken of dit inderdaad positief uitwerkt op de waterkwaliteit en ecologie van de Waddenzee, worden nu de meetpalen geplaatst. De meetpaal in het Dantziggat wordt elk jaar iets verplaatst. Daardoor ontstaat er na verloop van jaren ook een breder beeld over de werking van het hele gebied onder Ameland; het Borndiep.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een schip van de Rijksrederij en gecombineerd met reguliere peilwerkzaamheden in het gebied. De meetpalen worden in de bodem gedrukt met behulp van een spuitlans en scheepskraan. De meetpaal bestaat uit een holle buispaal van relatief kleine diameter. De buis is 30 cm in doorsnede en steekt ongeveer 6 m boven de zeespiegel uit. 

Het plaatsen van de palen duurt ongeveer een dag. De verschillende sensoren op de meetpalen worden ongeveer 20x per jaar schoongemaakt. Doordat de meetpalen buiten de vaargeul zijn geplaatst, zal er geen hinder optreden voor het scheepsvaartverkeer.

Bron RWS

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *