Provinciale financiën sober en doelmatig

LEEUWARDEN – ‘Geluk op 1’ en het stimuleren van de brede welvaart zijn belangrijke Friese ambities. Het college van Gedeputeerde Staten geeft aan op koers te liggen met de resultaten uit het bestuursakkoord. Daarnaast constateert het college dat corona, de ontwikkelingen rondom stikstof en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne hun sporen nalaten in Fryslân. Om de komende jaren flexibel in te kunnen spelen op nieuwe kansen of bedreigingen, zal de provincie nuchter en realistisch met haar financiën moeten omgaan. Daar horen ook pijnlijke keuzes bij.

Gedeputeerde Friso Douwstra ziet de ontwikkelingen als een kans: “Als provincie moeten we onszelf opnieuw uitvinden. We denken bewuster na over onze taken en rol en maken daar passende financiële keuzes in. Op deze manier creëren we vrijheid voor onze opvolgers om inhoudelijke keuzes voor Fryslân te kunnen blijven maken”. Eerder kondigde de provincie al aan om via zero based budgetting kritisch te gaan kijken naar haar takenpakket. De notitie hierover is vandaag aan Provinciale Staten toegezonden. “Het geld dat we als provincie beschikbaar hebben willen we zo effectief mogelijk en breed inzetten. We zullen in de toekomst meer moeten doen met minder middelen, waarbij bestaande afspraken blijven bestaan”, aldus Douwstra. Op een begroting van €350 mln. wordt een structureel tekort voorzien van €2,2 mln. Daarnaast is het noodzaak om vanuit bestaande afspraken € 5 mln. structureel over te houden per jaar. Dit zal per 2023 betekenen dat de provincie kiest voor een soberdere invulling van het onderhoud van wegen en vaarwegen en per 2025 de activiteiten op het gebied van taal en cultuur. De financiering van de 4e trein naar Zwolle zal, zoals al eerder afgesproken, na 2024 niet meer door de provincie worden betaald.

Kadernota: investeren in Fryslân

In de Kadernota 2023 wordt aan Provinciale Staten voorgesteld om ruim €36 mln. aan tijdelijke middelen in te zetten. Een groot deel daarvan, € 25 mln., is bedoeld voor cofinanciering om hiermee € 130 mln. Europees geld naar Fryslân te halen. Het college wil de komende jaren veel geld steken in Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (€8,2 mln.) en het Gemeenschappelijk landbouwbeleid-Nationaal Strategisch Plan (€9,8 mln.). Om de Grutto te beschermen wordt er de komende zes jaar €3,7 mln. gevraagd en voor cofinanciering overige Europese programma’s €3,45 mln. Naast het invoeren van de Wet Open Overheid (WOO) wil de provincie fors inzetten op digitalisering (€10,4 mln.). Dit is nodig om ook in de toekomst opgaven te realiseren, samen met de partners in Fryslân.

De kadernota 2023, de notitie ZBB en het Strategisch Personeelsplan zullen op 29 juni 2022 worden behandeld door Provinciale Staten.

Bron Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *