Power of the Many van AEC krijgt uit Mienskipsfuns

LEEWARDEN – Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 15 initiatieven in de regio Friese Waddeneilanden. In de tweede openstellingsperiode van 2023 ging in deze regio ruim €205.000,- euro naar leefbaarheidsprojecten in en van de mienskip.

Een van de projecten is ingediend door de Amelander Energie Coöperatie: Power of the Many.

Power of the Many

Power of the Many is een burgerparticipatieproject specifiek gericht op coöperatieve zonne-energie. Door middel van de ontwikkeling van een app en het bieden van een investeringsmogelijkheid voor leden en aspirant-leden in een nieuw zonnepark bij Ballummerbocht, wil men dit realiseren. Het project krijgt € 25.600,– subsidie op een investering van € 64.000,–.

Iepen Mienskipsfûns

In 2023 kan er nog in één periode subsidie voor projecten worden aangevraagd. Deze aanvraagperiode loopt van 18 september t/m 5 oktober 2023 (17.00 uur). Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf. 

Andere projecten die subsidie ondtvangen

Speulbos – Terschelling

In Midsland-Noord wordt in/bij het Koreabos een speelbos aangelegd met de naam Speulbos. Het wordt een plek met speeluitdagingen van natuurlijke materialen. Kinderen kunnen hier experimenteren, ontdekken en zich verbinden met de natuur. 

Nachtschuur – Ameland

Staatsbosbeheer wil in het bos van Nes de kwekerijschuur opknappen en gaan inzetten als natuurbelevings- en ontmoetingsplek, met name voor het beleven van de donkerte van de nacht midden in de natuur. Daarnaast zoekt Staatsbosbeheer in de schuur samenwerking met Amelander organisaties die betrokken zijn bij natuur en activiteiten in de natuur. Bijvoorbeeld de scouting. 

Renoveren historische seinpaal – Terschelling

Op het seinpaalduin bij West-Terschelling staat een paal waarmee stormwaarschuwingen aan de scheepvaart worden gegeven. Stichting Ons Schellingerland (SOS) wil deze historische paal behouden en toekomstbestendig maken. Daar zijn werkzaamheden voor nodig. Ook wordt de informatieverschaffing over de seinpaal meegenomen door ter plekke een paneel te plaatsen. 

Biomeiler – Terschelling

Op Terschelling wil Stichting Terschelling Circulair vijf biomeilers plaatsen. Met zo’n biomeiler kan groen afval hoogwaardig verwerkt worden op het eiland en hoeft het niet te worden afgevoerd. Gedurende het composteringsproces kan er restwarmte worden afgevangen en gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen. De gevormde compost biedt de mogelijkheid om de bodem te verbeteren op het eiland.

Baken – Vlieland 

Baken Vlieland is een kunstwerk van Heleen Blanken dat voorafgaand aan en tijdens het festival Into The Great Wide Open op Vlieland te zien is. Het kunstwerk maakt bezoekers bekend met het werk en gedachtegoed van twee bijzondere aan Vlieland verbonden kunstenaars: Betzy Akersloot-Berg en Heleen Blanken. 

Verbeteren informatievoorziening Schylge myn Lantse – Terschelling

Er is brede belangstelling voor de historie van Terschelling. De Cultuur Historische Vereniging “Schylge myn Lantse” wil hier op een vernieuwde, professionele wijze nog beter op inspelen. Met onder meer een verbeterde interactieve website die de Terschellinger cultuurhistorie ontsluit.

Aula – Ameland

Begrafenisvereniging Nes Buren wil de ruimte die zij gebruiken voor uitvaarten een passender interieur geven, zodat het afscheid plaats kan vinden in een minder kale en kille ruimte. Daarnaast wordt de aula voorzien van betere techniek.

Voedselgaard – Terschelling 

Zelfpluktuin Groenhof wil het bedrijf uitbreiden met een voedselgaard. Een duurzame en klimaatbestendige vorm van tuinbouw die een bijdrage levert aan de biodiversiteit. Educatie en voorlichting aan bezoekers en scholieren maakt onderdeel uit van dit project. Ook worden oudere Terschellingers bij het tuinonderhoud betrokken.

Bron Provincie Fryslân

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 346

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *