Piter Jelles en BWS werken samen

LEEUWARDEN – Wiebe Wieling, voorzitter College van Bestuur OSG Piter Jelles, en burgemeester Albert de Hoop, namens de Burgemeester Walda Scholengemeenschap (BWS), ondertekenden vandaag op Montessori (school van OSG Piter Jelles) in Leeuwarden een intentieverklaring. Hierin spreken zij uit met ingang van 1 augustus 2010, op het terrein van onderwijskundig beleid, personeel & organisatie, informatie- & communicatietechnologie en inkoop in een lichte vorm, te willen samenwerken.

 

OSG Piter Jelles en de BWS gaan de samenwerking gedurende twee jaar aan met behoud van autonomie en de bestaande bestuursstructuren. Met de samenwerking willen de scholen de nadelen van de schaalgrootte en de kwetsbaarheid van de BWS – vanwege de geïsoleerde ligging – beperken, synergievoordelen behalen en een kwaliteitsverbetering van de bestaande organisatie en dienstverlening realiseren. Eén van de speerpunten is het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op Ameland op het voortgezet onderwijs van de scholen in Leeuwarden. In eerste instantie ten aanzien van de overgang van havo- en vwo-leerlingen.

 

“Het is belangrijk dat je op een eiland voortgezet onderwijs kan bieden. De BWS is levensvatbaar, maar tegelijkertijd weten we dat we als school op een eiland niet alles kunnen bieden. Ameland heeft van nature al een connectie met Piter Jelles, vanwege de vele leerlingen die jaarlijks kiezen voor een vervolgstudie bij Piter Jelles. Piter Jelles vult dus een leemte op en krijgt er zelf een leuke connectie met het eiland voor terug; een win-win situatie”, aldus Albert de Hoop. Louise van Felius, directeur van de BWS, vult aan: “We willen allemaal het beste voor de leerlingen. Waarom moeilijk doen, als het samen kan?”

 

Ook Wiebe Wieling van OSG Piter Jelles ziet voor beide scholen voordelen van de samenwerking: “De samenwerking tussen Piter Jelles en de Burgemeester Walda Scholengemeenschap is ontstaan uit de goede relatie die al jarenlang bestaat. Met deze samenwerking versterken wij elkaar. Het biedt ons kansen. Zo kan Piter Jelles de afstemming voor leerlingen die doorstromen naar onze scholen verder optimaliseren en biedt het ons tegelijk de mogelijkheid om gebruik te maken van de mooie voorzieningen die er zijn op Ameland”.

 

Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van beide scholen, gaat de mogelijke onderwerpen van de samenwerking en de wijze waarop de samenwerking kan plaatsvinden verder uitwerken.

 

De BWS is een openbare scholengemeenschap die aan ruim 150 leerlingen van Ameland beroeps- en algemeen voortgezet onderwijs biedt. Het lesaanbod op de school is afgestemd op leerlingen van bijna alle niveaus. De school wordt bestuurd door het college van burgemeester en wethouders van Ameland. OSG Piter Jelles is een openbare scholengemeenschap die voor alle niveaus binnen het voortgezet onderwijs een gevarieerd onderwijsaanbod verzorgt voor ongeveer 4500 leerlingen op 12 schoollocaties in Leeuwarden, Kollum, Dokkum en Sint Annaparochie. De scholengemeenschap wordt aangestuurd door een College van Bestuur.
Bron: OSG Piter Jelles

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *