Open Plan Proces Vaargeul op stoom

BALLUM – Het Open Plan Proces (OPP) over de vaargeulproblematiek tussen Holwerd en Ameland is op stoom. Een handvol mogelijke oplossingen wordt komende tijd uitgewerkt. Marc Jager uit Groningen is de onafhankelijke procesbegeleider met ondersteuning van Jan Willem de Kleuver van Twynstra Gudde.

In opdracht van de Rijksoverheid, de gemeente Ameland en Wagenborg Passagiersdiensten ondersteunt Jager de drie partijen in hun zoektocht naar een oplossing voor de veelvoorkomende vertragingen op de vaarverbinding tussen Ameland en Holwerd. Maandag 25 januari gaf hij een besloten presentatie aan de Amelander raadsleden en het college van b&w. Op diezelfde dag informeerde de Minister van Infrastructuur de Tweede Kamer.

Jager was in 2009-2011 lid van Gedeputeerde Staten van Groningen namens het CDA, werkte bij Bouwend Nederland en is nu zelfstandig ondernemer op het gebied van duurzame energie. Het OPP vaarverbinding Holwerd-Ameland is in oktober 2015 gestart. Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Ameland en Wagenborg vormen gezamenlijk de stuurgroep OPP. In de stuurgroep zitten Albert de Hoop (Ameland), Ger van Langen (WPD) en Sieben Poel (hid Rijkswaterstaat). In de projectgroep zitten Wout Jan Adema (RWS), Foppe Metzlar (WPD) en Jan Wibier (Ameland).

Het doel van het OPP is om via een transparant besluitvormingsproces te komen tot een breed gedragen voorkeursoplossing voor een stabiele, betrouwbare verbinding tussen Ameland en Holwerd. In de afgelopen tijd ervaren de reizigers een aantal problemen. Zo is de dienstregeling onbetrouwbaar als gevolg van regelmatig voorkomende vertraging en is de reistijd structureel toegenomen. In 2015 vertrok meer dan een kwart van de afvaarten minstens tien minuten later dan de geplande tijd.

Jager meent dat je kunt spreken van een “hoge mate van onbetrouwbaarheid van de vaarverbinding voor de gebruiker, te weten passagiers en vrachtvervoerders.”

De toestand van de vaargeul en het weer (harde wind, geen water) zijn over het algemeen de boosdoeners.

Er zijn verschillende korte en lange termijn oplossingen voor handen en gemeente, RWS en Wagenborg hebben afgesproken een combinatie van oplossingsrichtingen op de korte termijn nader uit te werken tot een pakket van maatregelen om de vertragingen zo snel als mogelijk te verminderen. Het gaat hierbij om de volgende oplossingsrichtingen:

  1. Het verkorten van de vaarafstand door middel van bochtafsnijdingen;
  2. Het aanpassen van de dienstregeling op basis van de actuele vaartijden;
  3. Verder optimaliseren van het proces van in- en uitladen van passagiers en vracht;
  4. Creëren van een extra vervoersaanbod naast de reguliere schepen;
  5. Verder optimaliseren van het huidige baggerregime en de baggervoorwaarden binnen bestaande NB-vergunning.

De verwachting is dat er rond de zomer van 2016 meer duidelijkheid is over de beste oplossing voor de korte termijn. Het afsnijden van bochten neemt daarbij de meeste tijd in beslag, omdat er eerst een negen tot twaalf maanden durend morfologisch onderzoek plaats moet vinden.

Voor de zomer organiseert Jager nog een aantal expertmeetings die zich vervolgens gaan buigen over de lange termijn visie. Daarbij staan twee punten hoog op de agenda, te weten de gewenste toekomstige vormgeving van de vaargeul en de mogelijkheden van aanpassingen van de veerboten. Ook wordt er gekeken naar het project Holwerd aan Zee dat met het spoelmeer een positief effect zou kunnen hebben op de vaargeul.

Minister Schultz van Haegen informeerde op 25 januari de Tweede Kamer: “Op deze manier wordt naar mijn mening effectief gewerkt aan het versterken van een betrouwbare verbinding tussen Holwerd en Ameland.”

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *