Onvoldoende voor de NAM

HARLINGEN – Ook Staatstoezicht op de mijnen geeft NAM onvoldoende voor onderzoek lange termijn effecten gaswinning Waddenzee. 

In haar advies aan Minister Kamp over de studie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) stelt Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) dat het op basis van de huidige kennis niet mogelijk is om te beoordelen of gaswinning onder het Werelderfgoed Waddenzee veilig kan. SODM geeft NAM nog een derde kans om de studie te verbeteren, maar de Waddenvereniging eist nu concrete maatregelen. 

De NAM heeft nu tot 1 november 2017 de tijd gekregen om de studie te verbeteren. Pas dan zal het SODM een oordeel vellen of gaswinning onder het Wad veilig kan. Daarbij heeft het SODM aangekondigd een dwangsom op te leggen tot maximaal 3 miljoen euro als de NAM weer te laat is met het inleveren van de gevraagde studie.

In 2013 zijn afspraken gemaakt over onderzoek naar de betrouwbaarheid van de voorspellingen bodemdaling en de beheersbaarheid van de bodemdaling bij de Waddenzee. Dit naar aanleiding van het feit dat de NAM de productie onder de Waddenzee fors omhoog wilde schroeven, en er steeds meer twijfel kwam over de betrouwbaarheid van voorspellingen van bodemdaling. Ook bij de beheersbaarheid van de bodemdaling werden steeds meer vraagtekens gezet. Deze afspraken over onderzoek zijn vastgelegd in de vergunningen uit 2013 die een fikse verhoging van de gaswinning uit het waddengebied mogelijk maakte.

Het is nu al de tweede keer dat de NAM uitstel heeft gekregen voor het opleveren van een complete studie. Voor de studie, die eigenlijk al in juli 2015 afgerond had moeten zijn, had de NAM al uitstel gekregen tot 1 februari 2017. Nu is duidelijk geworden dat het de NAM ook in de herkansing niet gelukt is een studie op te leveren op basis waarvan het SODM kan beoordelen of gaswinning onder de Waddenzee veilig kan. 

De Waddenvereniging vindt dat dit zo niet langer kan. Na vier jaar onderzoek blijkt dat de beschikbare modellen en kennis over de diepe ondergrond nog steeds onvoldoende zijn om de historische bodemdaling te kunnen verklaren. Laat staan dat iemand de bodemdaling kan voorspellen. De aannames van het zogenaamde Hand aan de Kraan principe zijn niet meer houdbaar. Daarom wil de Waddenvereniging dat de bevoegde instanties maatregelen nemen. In ieder geval moeten de plannen voor nieuwe winningen onder het Wad, zoals bij Ternaard worden stilgelegd, en de huidige winningen fors teruggeschroefd. Het is nu aan de bevoegde instanties om te beslissen hoe lang ze nog hoog spel wil spelen met gaswinning onder het Werelderfgoed’ aldus Esme Gerbens, Waddenvereniging.

Bron: Waddenvereniging

Dossier Aardgaswinning

lees hier meer over Aardgaswinning in Nederland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *